Get Adobe Flash player
Pagrindinis Veikla Informacija apie užmokestį
Veikla
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija, 290558380
(Įstaigos pavadinimas, kodas)VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA2019 m. spalio 10 d.Eil.Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. 2019 m. 1 ket. 2019 m. 2 ket. 2019 m. 3 ket. 2019 m. 4ket.
1 Vyr.soc.pedagogas 0.75 1037,65 1161.69

1161.69

1265,39


2 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1.64 616.84
883.22
883.51
869,49
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 1.00 0.00
629.48
653.97
612,95
4 Bibliotekininkas 0.75 820,93 789.74
776.79 886,60
5 Budėtoja 1.00 400.50
561.27
561.27 552,36
6 Darbininkas 0.75 397.03
561.27
561.27 538,24
7 Direkt.pav.ūkio reikalams 1.00 532.02
815.02
846.86 824,58
8 Direkt.pav.ugdymui 1.00 992.35
1348.22
1331.85 0

9 Direktorius 1.00 1160.91
1878.30
1943.80 2394,32
10 Informacinių techn.spec. 1.00 430.99
617.88
652.14 638,07
11 Kiemsargis 3.00 166,78 561.27
569.72 541,55
12 Kūrikas 1.00 421.46
581.72
572.48 0

13 Logopedas 0.75 725.55
1102.46
1091.71 1074,39
14 Meninio ugdymo pedagogas 0.25 716.85
967.02
986.70 965,91
15 Mokytojai 20.84 1079,57 1323.51
1365.33 1315,73

16

Mokytojos padėjėjas 0.50 442,15 625.81
650.30 636,27

17

Pailgintos d.d.gr,auklėtoja 0.75 663.22
880.02
880.02 841,30
18 Priešmokykl.ugdymo pedagogė 0.61 753.04
1105.71
1105.71 1088,16
19
Sekretorė
1.00 479.95
668.67
734.80 715,08
20
Sargas 3.00 521.21
721.18
723.24 654,71
22 Spec.pedagogas 0.75 455,16 1091.71
1135.92 1222,45
24 Surdopedagogas 1.00 715.05
1091.71
1088.52 1074,38
25 Vairuotojas 2.00

431.00

653.95
734.80 715,91
26 Valytoja 6.50 384,65 561.27
561.27 546,49
27

Katilinių priež. meistras

1 452.89
584.34
0 0

28 PROJEKTO MMRG dalyvis 0.60 0 1164.15 835.80 0

Atnaujinta (Šeštadienis, 19 Spalis 2019 18:25)