Get Adobe Flash player
Pagrindinis Paslaugos Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėja

Paslaugos

Dalia Grubliauskienė

Padeda mokytis spec. poreikių mokiniams, turintiems labai didelių mokymosi sunkumų ar turintiems žinių spragų dėl nelankymo.

Teikia informaciją vaikų, su kuriais dirba, tėvams.

Informuoja dalykų mokytojus apie mokinių pasiekimus.

Atsako už mokinio saugumą tuo metu, kai su juo dirba.


Mokytojo padėjėjas dirba savo kabinete arba kartu su dalyko mokytoju pamokoje.

Pagrindinė darbo forma yra individualus ar grupinis užsiėmimas.