Get Adobe Flash player
Pagrindinis Paslaugos Logopedas, specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas

Paslaugos
  • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų, turintiems negalių. Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti pritaikytas ir individualizuotas programas.

Darbo laikas


Darbo laikas mokykloje

Pirmadienis

13.00-14.00

Antradienis

12.00-14.00

Trečiadienis

8.00-9.00

11.00-14.30

Ketvirtadienis

14.00-14.30

Penktadienis

8.00-9.00

11.00-12.00

13.00-13.30