Get Adobe Flash player
Pagrindinis Veikla

Mokyklos istorija

Visa, kas šioje žemėje sukurta ir gyvena, turi savo gyvenimo istoriją. Istorijos savaime neatsiranda, jos susideda iš sąmoningų darbų ir atsitiktinumų, iš nusivylimų bei pergalių džiaugsmo, ryžto ir  supratingumo. Kokia mūsų mokyklos istorija?

O istorijos pradžia tokia... Luokės mokykla pirmą kartą  rašytiniuose šaltiniuose paminėta  Luokės bažnyčios generalinės vizitacijos ataskaitoje 1648 m. spalio 18 d.

XIX a.  pradžioje veikė parapinė mokykla. Joje mokytojavo Juozas Varkulevičius, rašęs žemaitiškus eilėraščius. 1824 m. Luokės parapinėje mokykloje mokėsi 82 mokiniai. Joje kurį laiką mokytojavo bajorė Marijona Šarnelytė. Atvejis ypatingas, nes tuo metu moterų mokytojų buvo labai reta. 1853 m. įkurta valdinė pradinė mokykla, kurioje mokėsi 41 mokinys. Parapinė mokykla po 1863 m. sukilimo buvo uždaryta.

1918 m. Luokės pradinė mokyklėlė buvo pustuštė (I-ojo pasaulinio karo pasekmės).

1936 m. Luokės valsčiuje jau žinomos keturios mokyklos. Iš jų viena žydų  ir trys lietuviškos.  Luokės mokyklai vadovavo  P. Rimeika.

1938 m. atidaroma nauja, didelė,

 

pavyzdingai įrengta 6 komplektų mokykla.  Pagal planavimą ir įrengimą – tai pirmoji tokia pradinė mokykla Telšių apskrityje, kainavusi 126 tūkst. litų. Projektą parengė  ir statybas  prižiūrėjo inžinierius architektas St. Stulginskis, prezidento A. Stulginskio brolis. Tai senasis dabartinės mokyklos pastatas, kuriame buvo centrinis šildymas, erdvios klasės, didelė rūbinė, aktų salė.


 

1940 m. mokykloje jau buvo septyni skyriai.

1952 m. mokykla buvo reorganizuota  į vidurinę mokyklą.

1978 m. pradedamas statyti priestatas.  1979 m. mokykla apdovanota garbės raštu už gerą mokyklos paruošimą 1979-1980 m. m.

2012 m. Luokės vidurinė mokykla šventė 60-ties metų jubiliejų. Tais metais į gyvenimą išlydėta 57-oji abiturientų laida.

2015 m. rugsėjo 1 d. į mokyklą atėjo 280 mokinių, o 2016 m. – 257 mokiniai.

2016 m. pavasarį į platų gyvenimo kelią išlydėta LXI (61) – oji abiturientų laida.

2015 m. rugsėjo 1 – oji diena visai mokyklos bendruomenei buvo ypatinga, nes mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. Nr.T1-274 sprendimu,  Luokės gimnazijai suteiktas Vytauto Kleivos vardas.

Mokykla keičiasi kasmet. Ateina ir išeina mokiniai, mokytojai, vadovai. Mokyklos gyvenimas nestovi vietoje, kiekviena vakarykštė diena tampa istorijos dalele.

 

Luokės vidurinės mokyklos vadovai:


Metai

Direktoriai

Metai

Pavaduotojai ugdymui

1952-1960

Jonas Žilinskas

 

Janina Pamerneckienė

1960-1975

Jonas Savickas

1964-1985

Stasė Buzienė

1975-1978

Algirdas Kleiva

1985-2005

Ramutė Pudžiuvelienė

1978-1980

Albertas Vaišvila

2005-2007

Dalia Šimkutė - Soltanienė

1980-2009

Edmuntas Limantas

2007-2009

Renata Buivydienė

Nuo 2009

Renata Buivydienė

Nuo 2010

 

2012-2013

Rosita Petkuvienė,

Dangirutė Štramaitienė

Rositą Petkuvienę pavadavo

Dalia Jonauskienė