Get Adobe Flash player
Mes turime 9 svečius online
Puslapio statistika
Nariai : 3
Turinys : 237
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 118322
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Pagrindinis Struktūra ir kontaktai Darbuotojai

Direktorė

Renata Buivydienė, III vadybos kvalifikacinė kategorija

Tel.:          8-444-43182

Mob. tel.:  8-671-25562

El. paštas: renata.buivydiene@gmail.com

Gimė 1972 m. Telšiuose. Išsilavinimas - aukštasis. 1996 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto, filologijos fakultetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. Nuo 1996 m. pradėjo dirbti Telšių rajono Luokės vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja. 2007- 2009m.dirbo Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 2009 m. - mokyklos direktorė. 2014m.  ISM vadybos ir ekonomikos universitete baigė vadybos krypties Švietimo lyderystės programą  ir įgijo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Vytautas Skridaila

Tel.:          8-444-43113

Mob. tel.: 8-615-83996

Bibliotekininkė

Regina Skridailienė,

Tel.:           8-444-43113

El. paštas: biblioteka@luoke.telsiai.lm.lt

Bibliotekininkė

Danutė Ubartienė,

Tel.:           8-444-43113

El. paštas: biblioteka@luoke.telsiai.lm.lt

Vyr. socialinė pedagogė

Dalė Strėlkuvienė,

Tel.:           8-444-43113

El. paštas: dale.strelke@gmail.com

 

Mokytojai

Nr. Vardas, pavardė Dėstomi dalykai Kval. kat. El.adresas
Ikimokyklinis ugdymas
1 LINA PETKIENĖ Ikimokyklinės gr. auklėtoja mokytoja lina.petkiene@gmail.com
2 LORETA PETKUTĖ Ikimokyklinės gr. auklėtoja mokytoja petkute.loreta@gmail.com
Priešmokyklinis ugdymas
3 INGA VAINORIENĖ Priešmokyklinės gr.aukl. Prailgintos dienos gr.vad. vyr.m. inga.vainoriene.luoke@gmail.com
Pradinis ugdymas
4 VIDA ŠIAULIENĖ Prad.kl.mokytoja; 1 kl.vad. Neformalus ugdymas metod. gaulenai@gmail.com
5 SNIEGUOLĖ ŠILANSKIENĖ Prad.kl.mokytoja; 2 kl.vad. Neformalus ugdymas metod. s.silanskiene@gmail.com
6 RIMA ŠIRVIENĖ Prad.kl.mokytoja; 3 kl.vad. Neformalus ugdymas metod. sirvienerima@gmail.com
7 DALIA SOLTANIENĖ Prad.kl.mokytoja; 4 kl.vad. Neformalus ugdymas metod. dajosas@gmail.com
Pagrindinis, vidurinis ugdymas ir kt. pedagogai
8 DANUTĖ BAGUŠKIENĖ Lietuvių k., konsultacijos, 6 kl. vad. metod. satrijadanute@gmail.com
9 INGRIDA GALINAUSKIENĖ Logopedė, spec. pedagogė vyr.m. ingridakasmauskiene@gmail.com
10 RIMA GRICIENĖ Chemija, konsultacijos vyr.m. rgriciene@gmail.com
11 DALIA GRUBLIAUSKIENĖ Pilietiškumo pagr., žmogaus sauga, namų mokymas, namų darbų klubas, neformalus ugd., IIG kl.vad. vyr.m. dalia.grub@gmail.com
12 DOVILĖ GUSTĖ Anglų k., konsultacijos mokytoja dovileguste88@gmail.com
13 DONATA IVANOVIENĖ Lietuvių k., namų mokymas - lietuvių k. ir anglų k., konsultacijos vyr.m. donata.telsiai@gmail.com
14 DALIA JONAUSKIENĖ Spec. pedagogė, surdopedagogė, ugdymas karjerai, neformalus ugd. vyr.m. dalia.jonauskiene@gmail.com
15 ELIGIJA KNYSTAUTIENĖ Biologija, gamta ir žmogus, konsultacijos, projektinių darbų rengimas, ugdymas karjerai, IIIG kl.vad. metod. eligijaknys@gmail.com
16 DANGUOLĖ MIKULĖNIENĖ Istorija; konsultacijos; 8 kl.vad. vyr.m. dang.da@gmail.com
17 DAIVA POCIŪTĖ Neformalus ugdymas metod. daivap.daiva@gmail.com
18 SIGITAS PUDŽIUVELIS Informacinės tech., ekonomika ir verslumas vyr.m. sigitas.pu@gmail.com
19 REGINA SKRIDAILIENĖ Rusų k., konsultacijos vyr.m. skridailiene@gmail.com
20 DALĖ STRĖLKUVIENĖ Socialinis pedagogas, SEU vyr.m. dale.strelke@gmail.com
21 AUDRONĖ ŠEŽIKIENĖ Dornis ugdymas (tikyba), neformalus ugd., IVG kl.vad. vyr.m. audrikes@gmail.com
22 IRENA ŠILANSKIENĖ Matematika, namų mokymas, konsultacijos vyr.m. irena.silanskiene@gmail.com
23 DAUTĖ UBARTIENĖ 7 kl.vad., neformalus ugd., SEU, prailgintos dieno gr. vad. mokytoja danuteubart@gmail.com
24 LINA VANAGAITĖ Anglų k. mokytoja lina.email@gmail.com
Nepagrindinė darbovietė
25 LAIMUTĖ ANDRIJAUSKIENĖ Technologijos, neformalus ugd. metod. laima.andrijauskiene@gmail.com
26 VIRGILIJUS JUKNEVIČIUS Fizika, informacinės techn., konsultacijos metod. virvil@gmail.com
27 GINTAUTAS JANKAUSKAS Technologijos, neformalus ugd. vyr.m. gintautasjcu@gmail.com
28 ASTA LUKOŠIENĖ Muzika, etnokultūra, meninio ugdymo ped., neformalus ugd. vyr.m. stlukosiene@gmail.com
29 IRENA KAČINAUSKAITĖ Geografija, konsultacijos metod. airenak@gmail.com
30 SIMONA TEKORIENĖ Dailė mokytoja simona.tekoriene@gmail.com
31 ARVYDAS ŠTARMAITIS Fizinis ugdymas, neformalus ugd., IG kl. vad. vyr.m. arvydas.stram@gmail.com
32 VALENTINA ŽEIMIENĖ Matematika, ekonomika, konsultacijos, 5 kl.vad. vyr.m. valezi19@gmail.com