VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija, 290558380
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2020 m. sausio 23 d.
         
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas  Etatų skaičius  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m.  2018 m.
1  Vyr.soc.pedagogas 0,75 1427,97 1037,65
2 Auklėtojos padėjėja 1,00 641,72 437,26
3 Bibliotekininkas 0,75 942,57 820,93
4 Budėtoja 1,00 559,76 400,50
5 Darbininkas 0,75 558,49 397,03
6 Direkt. pavad. ūkio reikalams 1,00 834,14 532,02
7 Direkt.pavad.ugdymui 1,00 1343,51 992,35
8 Direktorius 1,00 2162,17 1160,91
9 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1,64 885,28 616,84
10 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 1,00 619,99 0,00
11 Informacinių technologijų specialistas 1,00 640,20 430,99
12 Katilinių  priežiūros meistras 1,00 584,34 452,89
13 Kiemsargis 4,00 557,48 225,27
14 Kūrikas 3,00 594,95 140,49
15 Logopedas 0,75 1083,18 725,55
16 Meninio ugdymo mokytoja 0,25 968,10 716,85
17 Mokytoja 18,11 1284,96 928,31
18 Mokytojas 3,67 1286,62 979,49
19 Mokytojos padėjėjas 0,50 640,99 456,82
20 Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja 0,75 992,90 442,15
21 Priešmokykl.ugdymo  mokytoja 0,61 1122,30 753,04
22 PROJEKTO MMRG dalyvis 0,60 789,74 0,00
23 Sargas 3,00 713,38 521,21
24 Sekretorė 1,00 713,16 479,95
25 Spec.pedagogas 0,75 1304,44 455,16
26 Surdopedagogas 1,00 1117,98 715,05
27 Vairuotojas 2,00 709,39 431,00
28 Valytoja 6,50 558,52 384,65

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2021 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška