Gimnazijos muziejus

1980 XXV (25) laida

 1980 XXV (25) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Ananevas Povilas  
2.  Aršulis Petras
3. Baranauskaitė Nijolė 
4. Baltrušaitis Kostas 
5. Blažinauskaitė Birutė 
6. Blažinauskas Aleksas 
7.  Borusevičiūtė Genovaitė
8. Bražaitė Aldona 
9. Gailius Virdinijus 
10.  Garbaliauskaitė Dalia
11.  Gumuliauskytė Vita? 
12.  Judeikytė Genutė
13. Juodeikis Juozas 
14. Jurevičiūtė Angelė  
15. Kasparavičiūtė Birutė 
16.  Kovieraitė Regina
17. Kulikova Liuba 
18.  Leinartas Regimantas
19.  Leiputė Zita
20.  Lukauskaitė Roma
21.  Norkus Jonas
22. Petrulytė Dalia 
23.  Pociūtė Albina
24. Steponkutė Jolanta 
25.  Šimkus Vaclovas
26. Vasiliauskaitė Dalia 
27.  Vilkaitė Albina
28. Žukauskas Jonas 
29. Abromavičiūtė Laima 
30.  Adukauskaitė Danutė
31.  Baltrušytė Birutė
32.  Dungveckytė Dalia
33.  Gerybaitė Virginija
34.  Grybauskaitė Janina
35.  Juciutė Jadvyga
36.  Jonikaitė Virginija
37.  Kojelytė Birutė
38.  Kontautaitė Virginija
39.  Kuizinaitė Rima
40.  Kučinskis Vladas
41.  Lukauskaitė Ina
42. Macaitė Rima 
43.  Miciutė Virginija
44.  Naglisas Borisas
45.  Ivonciutė Ona
46.  Ivoškutė Vilgema
47.  Pralgauskas Juozas
48.  Pocevičiutė Zita
49.  Stankūnaitė Genutė
50. Šileikytė Dalia 
51.  Šlepetytė Regina
52.  Vaitiekus Kazys
53.  Valius Vytautas
54.  Višinskytė Genovaitė
55.  Liakštutis Pranciškus

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška