Gimnazijos muziejus

1978 m. XXIII (23) laida

 1978 m. XXIII (23) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Bertašius Algirdas  
2. Borusevičiūtė Vilija  
3. Brasas Jonas  
4. Bucevičiūtė Dalytė  
5. Domeikytė Alma  
6.  Gališanskaitė Gražina 
7. Grebenkovaitė Jadvyga  
8.  Grigoliutė Gajutė 
9. Gustytė Laima  
10. Gužauskytė Vincė  
11. Jogminas Antanas  
12.  Laucevičiutė Snieguolė 
13. Mendelytė Romutė  
14.  Norvilytė Janė 
15.  Pociutė Birutė 
16. Pociutė Danutė  
17. Rumšys Kęstutis  
18. Serva Antanas  
19. Šimkutė Dalia  
20. Trilikauskaitė Sigita-Liucija  
21.  Ubartaitė Danutė 
22.  Valickytė Alma 
23.  Vilius Vincas 
24.  Vilkaitė Idalija 
25.  Voida Jevgenijus 
26. Žilevičius Vytautas 
27. Kučinskytė Irena
28. Aleknaitė Genovaitė
29. Bacevičiūtė Salomėja
30. Bladžinauskas Algirdas
31. Dambrauskaitė Danutė
32. Dapkevičius Adolfas
33. Daukentytė Jadvyga
34. Daukentytė Kazimiera
35. Gricius Juozas
36. Jonavičiūtė Danutė
37. Juciūtė Stasė
38. Martinkutė Rita
39. Mikalauskis Rimantas
40. Motuzas Jonas
41. Pralgauskaitė Laimutė
42. Saukaitė Kazytė
43. Sauka Albinas
44. Staponkus Romas
45. Šimkutė Danutė
46. Šimkus Arvidas
47. Valantinaitė Nijolė
48. Zykas Stasys
49. Žasytė Zita
50. Žmuidinavičiūtė Vilija

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška