Gimnazijos muziejus

1975 m. XX (20) laida

 1975 m. XX (20) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Aksenova Galina   
2.  Čeliūtė Rimutė  
3.  Dapkevičiūtė Alma  
4.  Galinauskaitė Albina  
5. Gricius Algirdas   
6.  Gustytė Genovaitė  
7. Jakaitė Violeta   
8. Klimas Vytautas   
9. Lukoševičiūtė Irena   
10. Martinkutė Sigyta   
11. Mažeikytė Albina   
12.  Mikalauskas Algirdas  
13. Paulauskis Vytautas   
14.  Paulauskas Vytautas  
15. Ringytė Regina   
16. Riškutė Gražina   
17. Rumšys Algirdas  
18. Skiotytė Janina   
19. Šykštaitė Marija   
20. Šimkutė Jadvyga   
21.  Šimkus Adolfas  
22. Valickytė Emilija   
23.  Valiūtė Laimutė  
24.  Limantas Vytautas  
25.  Žilevičius Alfredas  
26.  Chomičenkaitė Rima  
27. Avelytė Monika 
28. Balčiūnas Albinas 
29. Banytė Alvyra 
30. Baranauskas Kazys
31. Bražas Vaclovas 
32. Gecevičius Romualdas 
33. Gvazdovaitė Onutė 
34. Ivonciutė Regina
35. Jocas Algimantas 
36. Kasnauskaitė Violeta 
37. Kazlauskaitė Vanda 
38. Kuizinaitė Albina 
39. Kulikovaitė Raisa 
40. Laurinavičiūtė Regina 
41. Leinartaitė Jadvyga 
42. Mazrimas Valierius 
43. Putelytė Jadvyga 
44. Sauka Vacys 
45. Saukaitė Elena 
46. Slavinskaitė Albina 
47. Trilikauskaitė Birutė 
48. Trilikauskaitė Irena 
49. Uosis Algimantas 
50. Višinskis Vaclovas 
51. Žeimys Romas 
52. Žičkutė Nijolė

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška