Gimnazijos muziejus

1974 m. XIX (19) laida

 1974 m. XIX (19) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Armalytė Genovaitė  
2. Barsteiga Vytautas   
3.  Bidva Stasys  
4.  Budrys Petras 
5.  Čiuteikytė Elena 
6.  Dungveckytė Zita 
7. Gužauskytė Elena  
8.  Lenkauskaitė Janina 
9. Norkus Kostas  
10.  Sireikis Donatas  
11.  Slavinskaitė Genovaitė  
12.  Slavinskaitė Irena  
13. Staponkutė Bronislava   
14. Staponkutė Zofija   
15.  Stončius Algirdas  
16.  Vaidilaitė Marijona  
17.  Vasiliauskaitė Genė  
18.  Tarvydaitė Ona  
19.  Želvys Albinas  
20.  Žilevičiutė Dalė  
21.  Barauskaitė Marytė 
22.  Butautaitė Aldona  
23.  Domeika Antanas  
24. Gaidomavičius Vytautas  
25.  Geribaitė Regina  
26.  Gedrimytė Vyda  
27. Geštautaitė Virginija 
28. Gustytė Alvyra 
29. Ivoškutė Elena  
30. Jankauskaitė Beruta 
31. Juodeikytė Bronė 
32. Laurinavičiūtė Zita
33. Maciutė Danutė 
34. Milašiutė Regina 
35. Riškutė Irena 
36. Trilikauskas Valerijonas 
37. Varanavičiutė Janina 
38. Vieliutė Virginija 
39. Šidlauskaitė Alvyda 
40. Šiušytė Biruta 
41. Šukys Vygandas
42. Butautas Danielius
43. Baranauskas Antanas 
44. Skiotys Algis 
45. Budinaitė Irena 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška