Gimnazijos muziejus

1972 m. XVII (17) laida

 1972 m. XVII (17) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Ananevaitė Eugenija  
2.  Andrulis Rimantas  
3.  Avelis Jonas  
4.  Čiuteikis Antanas  
5.  Eidintaitė Elvyra  
6.  Gedutytė Regina  
7.  Geštautaitė Julijona  
8.  Gustys Petras  
9.  Kairys Alvydas  
10.  Norvilis Alvydas  
11.  Ringys Vytautas 
12.  Šimkutė Irena  
13. Šumbarauskas K.   
14.  Valantinas Antanas  
15. Barodica Vladas   
16.  Čekanauskas Bronius  
17. Dungveckis Vacys   
18. Daukantas Rimantas   
19.  Gužauskas Antanas  
20.  Gaidamavičius Juozas  
21.  Jonušas Aleksas 
22.  Mikalauskaitė Janina  
23.  Masaitis Antanas  
24. Norvilytė Danutė   
25.  Stonytė Jadzė  
26.  Staponkutė Adolfina  
27. Stunčiutė Birutė 
28. Staponkus Jonas 
29. Trilikauskaitė Zita
30. Vitys Pranas 
31. Kontrimas Antanas 
32. Jonavičius Vydmantas 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška