Gimnazijos muziejus

1970 m. XV (15) laida

1970 m. XV (15) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Aleknaitė Elena   
2. Armalytė Zopija   
3.  Gedvilas Vygandas  
4.  Gvazdiovaitė Irena  
5. Jankauskaitė Violeta   
6. Juogminaitė Jadvyga   
7. Jonikas Petras   
8.  Kalinauskas Petras  
9. Kontautaitė Irena   
10. Luinytė Irena   
11. Lydytė Aldona   
12.  Ringytė Julija  
13.  Šandaris Valdas  
14. Šimkutė Janina   
15. Turauskaitė Irena   
16.  Ubartaitė Virgina  
17.  Valantinas Stasys  
18.  Vasiliauskas Boleslovas  
19.  Venskutė Bronislava  
20.  Vielaitė Vanda  
21.  Virmauskytė Nijolė  
22.  Zalieskytė Zofija  
23.  Butkus Antanas 
24. Bumblauskaitė Vida   
25.  Čepaitis Tomas  
26.  Čypaitė Jūratė  
27. Geryba Petras 
28. Jankauskaitė Adelė 
29. Jokubauskaitė Danutė  
30. Každailytė Liudvika 
31. Kučinskaitė Šerūnė? 
32. Lipskytė Justina 
33. Najulis Vladas 
34. Paulauskaitė Birutė 
35. Pociutė Nijolė 
36. Rupeikytė Ona 
37. Slavinckas Petras 
38. Stasiulytė Virginija 
39. Steponkutė Elena 
40 Šiaulaitė Albina 
41. Uosytė Stanislava 
42. Vozgirdaitė Stasė  
43. Budrytė Danutė 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška