Gimnazijos muziejus

1969 m. XIV (14) laida

 1969 m. XIV (14) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Butautaitė Gėnovaitė   
2. Garkevičiutė Elena   
3. Jurčiukonis Juozas   
4.  Kašūbaitė Zoja  
5.  Lileikytė Jadvyga  
6.  Leicius? Antanas  
7.  Paulauskaitė Alvyra  
8.  Pranauskas Antanas 
9. Sireikytė Janina    
10.  Sirius Vladas  
11.  Siriutė Aldona  
12.  Šimkutė Ona  
13.  Trilikauskaitė Marijona  
14.  Vasiliauskaitė Julijona  
15.  Vasiliauskytė Vanda  
16.  Žukauskytė Stefa  
17. Borusevičiūtė Elena   
18. Gaidamavičiūtė Emilija   
19.  Grubliauskytė Jadzė  
20.  Gustys Romualdas  
21.  Gintautaitė Danutė  
22.  Ivoncius Jonas  
23. Juozauskas Valdemaras   
24.  Kairys Henrikas  
25.  Krasauskas Edmundas 
26. Luinytė Genovaitė  
27. Macevičiūtė Regina
28. Ringytė Zita 
29. Staponkutė Ona 
30. Šimkutė Birutė
31. Talmantas Aloizas 
32. Jokubauskis Algirdas 
33. Jonavičiūtė Elena
34. Remėza Kazys 
35. Bivainiūtė Gražina 
36. Jokubauskaitė Justina 
37. Šumbarauskis Leonas 
38. Šoblevičiūtė Elena 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2020 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška