Gimnazijos muziejus

1968 m. XIII (13) laida

 1968 m. XIII (13) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Armalytė Ona   
2.  Budrytė Elena  
3.  Gecevičiūtė Livija  
4.  Griciūtė Modesta  
5.  Gustytė Regina 
6. Jankauskas Kazys   
7.  Lukošiūtė Aniceta  
8.  Skabeckaitė Angelė  
9.  Stonys Juozas  
10.  Šerutytė Izabelė  
11. Ubartas Algirdas   
12.  Vaišvilaitė Janina  
13.  Vaitiekus Alfredas  
14.  Vielius Povilas  
15.  Vytytė Janina  
16. Balskutė Stefanija   
17.  Aleksandravičiūtė Nijolė  
18.  Bielskytė Birutė  
19.  Bučaitė Romualda  
20.  Bumblauskis Albertas  
21.  Dungveckaitė Albina  
22. Jankauskaitė Angelė  
23.  Limontas Henrikas  
24.  Norkutė Apolonija  
25.  Norvilis Algimantas  
26.  Pliuskytė Vanda  
27. Saukaitė Irena 
28. Staponkutė Morta 
29. Talmantaitė Danutė
30. Urniežiūtė Danutė 
31. Varpučinskytė Ona
32. Varpučinskis Kostas 
33. Virmauskaitė Zita
34. Bumblauskaitė Dan. 
35. Bumblytė Regina 
36. Paulauskas Albinas
37. Zaboras Viktoras-Leonas 
38. Macevičiutė Sigutė 
39. Paulauskaitė Regina
40. Luinytė Vanda

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška