Gimnazijos muziejus

1967 m. XII (12) laida

1967 m. XII (12) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Alekna Danielius 
2. Armalytė Vanda   
3.  Bagdonas Henrikas  
4.  Barauskas Aleksas  
5. Bielskis Jonas   
6.  Brasaitė Jadzė  
7. Budinaitė Birutė   
8. Čepaitytė Jolanta   
9.  Činskis Pranas  
10.  Ivoncius Alfredas 
11.  Jankauskaitė Emilija  
12.  Janušas Antanas  
13. Jokubauskaitė Morta   
14.  Stonytė Virginija 
15.  Kveinytė Adelė  
16.  Likauskaitė Birutė  
17. Paulauskaitė Rima   
18.  Torskytė Liuda  
19.  Vargalis Danielius  
20.  Vieliūtė Adelė  
21.  Žeimytė Valerija  
22.  Žilvitytė Adelė  
23. Vaitiekus Eugenijus   
24. Vitkevičius Anicetas  
25.  Vargalytė Valė  
26.  Tekoriūtė Joana  
27. Akinis Algirdas 
28. Galinauskaitė Birutė
29. Kadaitė Eugenija 
30. Kasparavičius Stasys 
31. Jurevičius Algirdas 
32. Brasas Aloyzas
33. Masaitytė Genovaitė 
34. Norviliūtė Kristyna 
35. Staponkutė Aldona 
36. Slavinskytė Danutė 
37. Stonytė Danutė
38. Dambrauskaitė Vaclava 
39. Liubartaitė Valė 
40. Monaitė Malvina 
41. Jankauskas Algimantas 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2021 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška