Gimnazijos muziejus

1966 m. XI (11) laida

1966 m. XI (11) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Andriuškaitė Zita   
2.  Aluzaitė Marija 
3.  Bagdonaitė Gražina  
4.  Bagdonaitė Adelė  
5.  Baranauskaitė Regina  
6. Čeliūtė Regina   
7.  Daraškevičius Vladas 
8. Genčauskytė Regina  
9.  Geštautaitė Rūta 
10. Girdvainytė Danutė   
11. Grikštaitė Danutė  
12.  Kadytė Birutė  
13.  Kaidašovaitė Ala 
14.  Kučinskytė Julijona  
15.  Misiukaitė Bronislava  
16.  Raudys Vytautas  
17. Mažrimaitė Aldutė  
18.  Salagubaitė Danė 
19. Smilgytė Nijolė  
20.  Sprendžiukaitė Jadvyga  
21.  Torskytė Regina  
22.  Vargalytė Aldona  
23.  Vaišytė Albina  
24. Strainytė Elena   
25.  Kašuba Piotr  
26.  Sidaravičiutė Irena 
27. Bagdonas Stanislovas 
28. Sasnovski Viktor 
29. Eidintaitė Adolfina 
30. Donelaitė Jadvyga
31. Griciutė Zita
32. Tautkevičiutė Modesta 
33. Motuzaitė Janina 
34. Stilikas Aleksas 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška