Gimnazijos muziejus

1965 m. X (10) laida

1965 m. X (10) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Ananjevas Nikolajus  
2. Baranauskaitė Eugenija   
3. Baranauskas Zygmonas   
4. Bumblauskaitė Janina   
5. Darbutas Juozas   
6. Daukantaitė Danutė   
7.  Ivoškevičiūtė Stefanija-Birutė  
8. Jankauskytė Lena  
9. Jenkilevičiūtė Raja   
10. Jucius Stasys   
11.  Kairytė Jovita  
12. Kochas Eduardas   
13.  Mačiulytė Liucija 
14.  Sidaravičiūtė Onutė 
15.  Spudytė Jadzė  
16.  Stalkutė Zita  
17. Staponkus Leonas   
18.  Šimkutė Janina  
19.  Varpučinskytė Vanda 
20.  Venckutė Zofija  
21.  Žilvitytė Justina  
22. Žukauskas Vygandas   
23.  Armalis Antanas 
24. Arlickaitė Stasė   
25.  Bielskytė Danutė  
26.  Bumblauskaitė Albina  
27. Druseikaitė Danutė 
28. Gaudiešiutė Stasė 
29. Jankauskas Juozas 
30. Jogminas Rimantas 
31. Juodytė Danutė 
32. Juškaitė Jogana 
33. Juozauskaitė Lilija
34. Kontrimaitė Janė 
35. Kniuraitė Rūta 
36. Petrauskaitė Janė 
37. Raudytė Ona 
38. Servaitė Vanda 
39. Skirmantaitė Danutė 
40. Uosytė Genovaitė 
41. Bielskytė Zita
42. Paliokaitė Vida 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška