Gimnazijos muziejus

1963 m. VIII (8) laida

1963 m. VIII (8) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Ivoškutė Genovaitė   
2. Jurčiukonytė Julija-Giedrė   
3. Maksimovas Kostas   
4. Šilinskytė Danutė  
5.  Rudokaitė Janina 
6.  Siriutė Marytė  
7. Šimkutė Genė   
8. Andruškaitė Adelė   
9.  Bielskytė Zinaida  
10.  Trilikauskas Stasys  
11. Grigolius Pranas   
12.  Šipaitė Vanda  
13.  Bukelytė Liuda  
14. Remezaitė Halina-Irena  
15.  Vaišvila Adomas  
16.  Paulauskaitė Aldona-Ona  
17.  Mikučauskaitė Elena  
18.  Mendelytė Irena  
19. Laurinavičius Felicijonas   
20.  Paliokas Antanas  
21. Dunauskaitė Jadvyga    

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška