Gimnazijos muziejus

1962 m. VII (7) laida

 1962 m. VII (7) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Berešnevičiūtė Deivutė-Aniceta  
2.  Trilikauskytė Ona  
3.  Čiuteikytė Vida  
4.  Dambrauskytė Stanislava  
5.  Dargužaitė Dalia-Elena 
6. Dunauskytė Kazė   
7.  Genčauskytė Danutė  
8.  Glinskas Jonas-Tautvydas  
9. Grebelytė Emilija   
10. Ivoncius Antanas   
11.  Janonytė Elena  
12. Kontautas Danielius   
13.  Norvilis Antanas 
14.  Rubytė Liuda  
15. Sosnovskaja Zinaida  
16. Serva Pranas   
17.  Stanys Algirdas-Juozas  
18.  Varpučinskis Antanas  
19.  Vasiliauskaitė Bronislava  
20. Vitkevičiūtė Rita   
21.  Žutautaitė Janina 
22. Brasaitė Stefa  
23.  Andriuška Henrikas 
24.  Beglecovas Vladimiras  
25. Remeza Algirdas   
26.  Butautaitė Janina 
27. Šerutytė Vanda   

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška