Gimnazijos muziejus

1960 m. V (5) laida

 1960 m. V (5) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Barys Kazimieras  
2.  Daukantaitė Janina  
3.  Stulpinaitė Valerija  
4.  Armalytė Genovaitė  
5.  Martinkutė Regina  
6.  Tarvydas Edvardas  
7. Švoba Jonas   
8.  Rofinbergas Juozas  
9. Navickis Justinas   
10. Mikšys Algimantas-Pranas   
11.  Liepas Danielius 
12.  Laurinavičius Eduardas-Regimantas  
13.  Galinauskaitė Modesta  
14. Vaitkevičius Vaclovas  
15. Berešnevičiutė Danutė  
16.  Rutkauskaitė Ona-Janina 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška