Gimnazijos muziejus

1958 m. III (3) laida

 1958 m. III (3) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Balskus Antanas   
2.  Gedvilas Kazimieras  
3.  Brasaitė Irena  
4. Gedrimas Stanislovas   
5. Gedvilaitė Teodora   
6. Gumuliauskas Domininkas   
7. Jokubauskis Liudvikas  
8.  Každailytė Ona  
9.  Palčiauskaitė Aniceta  
10. Palskys Eugenijus   
11.  Simutytė Romualda 
12. Spudys Albinas   
13. Limontaitė Sigita   
14.  Šiušaitė Eugenija  
15.  Tamošiūnas Antanas 
16. Tautkevičiūtė Leonida  
17.  Kelpšaitė  ?
18.  Kaulavičius Jonas  
19. Bagvila Arvydas   

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška