Gimnazijos muziejus

1956 m. I (1) laida

 1956 m. I (1) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Balskutė Angelė   
2.  Bogužaitė Skolastika-D.  
3.  Daukšas Jonas  
4.  Garbaliauskas Pranas  
5.  Gedminaitė Antanina 
6. Gricius Algirdas   
7.  Jokubauskas Antanas  
8.  Kerpauskytė Vanda  
9.  Kojelis Vaclovas  
10.  Lensbergaitė Ona  
11.  Lileikytė Stefa  
12.  Lileikis Danielius  
13.  Maksimovas Povilas  
14.  Normantaitė Stanislava  
15.  Rupeikytė Adelė  
16.  Skiotys Petras  
17.  Skrickaitė Genovaitė  
18. Stulpinaitė Albina  
19.  Dimšlys Bronius 
20.  Krainskis Vincentas  
21.  Vitkevičiūtė Joana 
22.  Jokubauskas Jonas 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška