Gimnazijos muziejus

1964 m. IX (9) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Alūzaitė Irena  
2. Armalytė Aldona   
3.  Baitytė Joana  
4. Baitytė Vanda   
5.  Brisenko Nelia  
6. Dambrauskaitė Adelė   
7. Daraškevičius Aleksas   
8.  Domeikis Pranas 
9. Druseika Jonas  
10.  Fišerytė Chana 
11. Fišerytė Sara   
12.  Franckevičiūtė Eugenija 
13. Galinauskytė Aldona  
14. Kaulavičiūtė Genovaitė  
15.  Norvilaitė Antanina  
16.  Paulauskaitė Jadvyga 
17.  Remezaitė Irena 
18.  Smilgytė Angelė  
19. Vaišytė Elena   
20.  Vaitkevičius Vincas  
21. Šiaudkulytė Stasė  

 

1963 m. VIII (8) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Ivoškutė Genovaitė   
2. Jurčiukonytė Julija-Giedrė   
3. Maksimovas Kostas   
4. Šilinskytė Danutė  
5.  Rudokaitė Janina 
6.  Siriutė Marytė  
7. Šimkutė Genė   
8. Andruškaitė Adelė   
9.  Bielskytė Zinaida  
10.  Trilikauskas Stasys  
11. Grigolius Pranas   
12.  Šipaitė Vanda  
13.  Bukelytė Liuda  
14. Remezaitė Halina-Irena  
15.  Vaišvila Adomas  
16.  Paulauskaitė Aldona-Ona  
17.  Mikučauskaitė Elena  
18.  Mendelytė Irena  
19. Laurinavičius Felicijonas   
20.  Paliokas Antanas  
21. Dunauskaitė Jadvyga    

 

 1962 m. VII (7) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Berešnevičiūtė Deivutė-Aniceta  
2.  Trilikauskytė Ona  
3.  Čiuteikytė Vida  
4.  Dambrauskytė Stanislava  
5.  Dargužaitė Dalia-Elena 
6. Dunauskytė Kazė   
7.  Genčauskytė Danutė  
8.  Glinskas Jonas-Tautvydas  
9. Grebelytė Emilija   
10. Ivoncius Antanas   
11.  Janonytė Elena  
12. Kontautas Danielius   
13.  Norvilis Antanas 
14.  Rubytė Liuda  
15. Sosnovskaja Zinaida  
16. Serva Pranas   
17.  Stanys Algirdas-Juozas  
18.  Varpučinskis Antanas  
19.  Vasiliauskaitė Bronislava  
20. Vitkevičiūtė Rita   
21.  Žutautaitė Janina 
22. Brasaitė Stefa  
23.  Andriuška Henrikas 
24.  Beglecovas Vladimiras  
25. Remeza Algirdas   
26.  Butautaitė Janina 
27. Šerutytė Vanda   

 

 1958 m. III (3) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Balskus Antanas   
2.  Gedvilas Kazimieras  
3.  Brasaitė Irena  
4. Gedrimas Stanislovas   
5. Gedvilaitė Teodora   
6. Gumuliauskas Domininkas   
7. Jokubauskis Liudvikas  
8.  Každailytė Ona  
9.  Palčiauskaitė Aniceta  
10. Palskys Eugenijus   
11.  Simutytė Romualda 
12. Spudys Albinas   
13. Limontaitė Sigita   
14.  Šiušaitė Eugenija  
15.  Tamošiūnas Antanas 
16. Tautkevičiūtė Leonida  
17.  Kelpšaitė  ?
18.  Kaulavičius Jonas  
19. Bagvila Arvydas   

 

 1957 m. II (2) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Bagdonas Blažiejus   
2.  Bagdonaitė Jadvyga-Paulina  
3.  Bagvilaitė Dalė  
4.  Borusevičius Albinas-Algirdas  
5.  Gaigalaitė Irena?  
6.  Grigas Jonas  
7.  Grubliauskytė Elena  
8.  Gumuliauskytė Stanislava  
9.  Jankilevičiūtė Fridė  
10.  Petkūnaitė Zita 
11.  Semenavičiūtė Aldona 
12.  Šimkutė Kazimiera  
13.  Ubartas Albinas 
14. Vaitkevičius Stasys   
15. Višinskis Albinas   
16.  Želvys Valerijonas  
17.  Žiliutytė Lionyda 
18.  Bagužaitė Kazimiera-Laima  

 

 1956 m. I (1) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Balskutė Angelė   
2.  Bogužaitė Skolastika-D.  
3.  Daukšas Jonas  
4.  Garbaliauskas Pranas  
5.  Gedminaitė Antanina 
6. Gricius Algirdas   
7.  Jokubauskas Antanas  
8.  Kerpauskytė Vanda  
9.  Kojelis Vaclovas  
10.  Lensbergaitė Ona  
11.  Lileikytė Stefa  
12.  Lileikis Danielius  
13.  Maksimovas Povilas  
14.  Normantaitė Stanislava  
15.  Rupeikytė Adelė  
16.  Skiotys Petras  
17.  Skrickaitė Genovaitė  
18. Stulpinaitė Albina  
19.  Dimšlys Bronius 
20.  Krainskis Vincentas  
21.  Vitkevičiūtė Joana 
22.  Jokubauskas Jonas 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2020 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška