Gimnazijos muziejus

1961 m. VI (6) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Alūzaitė Adolfina 
2. Grakauskytė Regina   
3. Baranauskaitė Jadvyga  
4.  Bagdonaitė Danutė  
5. Vasiliauskas Jonas  
6.  Stanytė Vanda 
7.  Raudytė Adelė 
8.  Norkūnas Adolfas 
9.  Kondrotaitė Lyda  
10.  Juciūtė Vanda  
11.  Daukantaitė Zita  
12.  Kašuba Vasilijus  
13. Bertašiūtė Zinaida   
14.  Brasaitė Genovaitė-Gražina 
15. Vasiliauskaitė Valerija-Ramutė   

 

 1960 m. V (5) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Barys Kazimieras  
2.  Daukantaitė Janina  
3.  Stulpinaitė Valerija  
4.  Armalytė Genovaitė  
5.  Martinkutė Regina  
6.  Tarvydas Edvardas  
7. Švoba Jonas   
8.  Rofinbergas Juozas  
9. Navickis Justinas   
10. Mikšys Algimantas-Pranas   
11.  Liepas Danielius 
12.  Laurinavičius Eduardas-Regimantas  
13.  Galinauskaitė Modesta  
14. Vaitkevičius Vaclovas  
15. Berešnevičiutė Danutė  
16.  Rutkauskaitė Ona-Janina 

 

 1959 m. IV (4) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Bartaševičiutė Ieva  
2.  Bomblauskytė Ona-Bronislava   
3.  Grubliauskytė Adolfina  
4. Jotkaitė Aldona   
5.  Kontrimaitė Vladislava  
6. Laurinavičius Vytautas-Juozapas 
7.  Maksimovaitė Eugenija  
8. Sudintaitė Elzbieta   
9.  Vaičikauskis Juozapas  
10.  Butautaitė Regina-Aldona 
11.  Norkutė Milda-Valerija  
12.  Tručinskas Audris-Vincas  
13.  Vilkaitė Regina  
14.  Gricius Alfonsas  
15. Kadytė Ona   

 

Puslapis 11 iš 11

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2020 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška