Istorija

Gimnazijos istorija

Visa, kas šioje žemėje sukurta ir gyvena, turi savo gyvenimo istoriją. Istorijos savaime neatsiranda, jos susideda iš sąmoningų darbų ir atsitiktinumų, iš nusivylimų bei pergalių džiaugsmo, ryžto ir supratingumo. Kokia mūsų mokyklos istorija?

O istorijos pradžia tokia... Luokės mokykla pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta Luokės bažnyčios generalinės vizitacijos ataskaitoje 1648 m. spalio 18 d.

XIX a. pradžioje veikė parapinė mokykla. Joje mokytojavo Juozas Varkulevičius, rašęs žemaitiškus eilėraščius. 1824 m. Luokės parapinėje mokykloje mokėsi 82 mokiniai. Joje kurį laiką mokytojavo bajorė Marijona Šarnelytė. Atvejis ypatingas, nes tuo metu moterų mokytojų buvo labai reta. 1853 m. įkurta valdinė pradinė mokykla, kurioje mokėsi 41 mokinys. Parapinė mokykla po 1863 m. sukilimo buvo uždaryta.

1918 m. Luokės pradinė mokyklėlė buvo pustuštė (I-ojo pasaulinio karo pasekmės).

1936 m. Luokės valsčiuje jau žinomos keturios mokyklos. Iš jų viena žydų ir trys lietuviškos. Luokės mokyklai vadovavo P. Rimeika.

1938 m. atidaroma nauja, didelė, pavyzdingai įrengta 6 komplektų mokykla. Pagal planavimą ir įrengimą – tai pirmoji tokia pradinė mokykla Telšių apskrityje, kainavusi 126 tūkst. litų. Projektą parengė ir statybas prižiūrėjo inžinierius architektas St. Stulginskis. Tai senasis dabartinės mokyklos pastatas, kuriame buvo centrinis šildymas, erdvios klasės, didelė rūbinė, aktų salė.

1940 m. mokykloje jau buvo septyni skyriai.

1952 m. mokykla buvo reorganizuota į vidurinę mokyklą.

1978 m. pradedamas statyti priestatas. 1979 m. mokykla apdovanota garbės raštu už gerą mokyklos paruošimą 1979-1980 m. m.

2012 m. Luokės vidurinė mokykla šventė 60-ties metų jubiliejų. Tais metais į gyvenimą išlydėta 57-oji abiturientų laida.

2015 m. rugsėjo 1 d. į mokyklą atėjo 280 mokinių, o 2016 m. – 257 mokiniai.

2016 m. pavasarį į platų gyvenimo kelią išlydėta LXI (61) -oji abiturientų laida.

2014 m. rugsėjo 1 -oji diena visai mokyklos bendruomenei buvo ypatinga, nes mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. Nr.T1-274 sprendimu,  Luokės gimnazijai suteiktas Vytauto Kleivos vardas.

Mokykla keičiasi kasmet. Ateina ir išeina mokiniai, mokytojai, vadovai. Mokyklos gyvenimas nestovi vietoje, kiekviena vakarykštė diena tampa istorijos dalele.

 

 
Luokės vidurinės mokyklos/Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos vadovai
Metai Direktoriai Metai Pavaduotojai ugdymui
1952-1960 Jonas Žilinskas   Janina Pamerneckienė
1960-1975 Jonas Savickas 1964-1985 Stasė Buzienė
1975-1978 Algirdas Kleiva 1985-2005 Ramutė Pudžiuvelienė
1978-1980 Albertas Vaišvila 2005-2007 Dalia Šimkutė - Soltanienė
1980-2009 Edmuntas Limantas 2007-2009 Renata Buivydienė
2009-2022 Renata Buivydienė

Nuo 2010

Rosita Petkuvienė, Dangirutė Štramaitienė

2012-2013

Rositą Petkuvienę pavadavo Dalia Jonauskienė

 

Dalia Jonauskienė

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška