Informacija apie užmokestį

Informacija apie užmokestį

          TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija, 290558380
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
               
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
               
2019 m. spalio 10 d.
               
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. 2019 m. 1 ket. 2019 m. 2 ket. 2019 m. 3 ket. 2019 m. 4ket.
1 Vyr.soc.pedagogas 0.75 1037,65 1161.69

1161.69

1265,39

1277,86
2 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1.64 616.84 883.22 883.51 869,49  895,18
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 1.00 0.00 629.48 653.97 612,95  622,83
4 Bibliotekininkas 0.75 820,93 789.74 776.79 886,60  776,79
5 Budėtoja 1.00 400.50 561.27 561.27 552,36  561,27
6 Darbininkas 0.75 397.03 561.27 561.27 538,24  
7 Direkt.pav.ūkio reikalams 1.00 532.02 815.02 846.86 824,58 846,86
8 Direkt.pav.ugdymui 1.00 992.35 1348.22 1331.85 0  0
9 Direktorius 1.00 1160.91 1878.30 1943.80 2394,32 2542,79
10 Informacinių techn.spec. 1.00 430.99 617.88 652.14 638,07 652,14
11 Kiemsargis 3.00 166,78 561.27 569.72 541,55  562,93
12 Kūrikas 1.00 421.46 581.72 572.48 0  602,47
13 Logopedas 0.75 725.55 1102.46 1091.71 1074,39 1020,29
14 Meninio ugdymo pedagogas 0.25 716.85 967.02 986.70 965,91 881,90
15 Mokytojai 20.84 1079,57 1323.51 1365.33 1315,73 1370,78

  16

Mokytojos padėjėjas 0.50 442,15 625.81 650.30 636,27 650,30

 17

Pailgintos d.d.gr,auklėtoja 0.75 663.22 880.02 880.02 841,30 818,20
18 Priešmokykl.ugdymo pedagogė 0.61 753.04 1105.71 1105.71 1088,16 1168,69
19 Sekretorė 1.00 479.95 668.67 734.80 715,08 734,80
20 Sargas 3.00 521.21 721.18 723.24 654,71 738,85
22 Spec.pedagogas 0.75 455,16 1091.71 1135.92 1222,45 1044,09
24 Surdopedagogas 1.00 715.05 1091.71 1088.52 1074,38 1200,88
25 Vairuotojas 2.00

431.00

653.95 734.80 715,91  734,80
26 Valytoja 6.50 384,65 561.27 561.27 546,49 560,78
27

Katilinių priež. meistras

1 452.89 584.34 0 0 0
28 PROJEKTO MMRG dalyvis 0.60 0 1164.15 835.80 0 0
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2021 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška