Administracijos kontaktai

 

 

179056232_288434162830287_141278508709149625_n

TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS, ATLIEKANTIS TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS

EGIDIJUS STONYS

Tel. (Luokė): 8-444-43113

Tel. (Varniai): 8-444-47537

          Išsilavinimas – aukštasis universitetinis. 2000 m. Šiaulių universitete suteiktas socialinių mokslų edukologijos bakalauras ir įgijo Fizikos ir kitų gamtos mokslų kvalifikaciją. 2017 m. Klaipėdos universitete suteiktas Švietimo vadybos magistro laipsnis. Nuo 2000 m. pradėjo dirbti vidurinėje mokykloje fizikos, biologijos, chemijos mokytojo pareigose. 2004 m. suteikta vyresniojo fizikos, biologijos mokytojo kvalifikacija. Nuo 2004 m. dirbo direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Nuo 2021 m. Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktorius.

         Potvarkis dėl pavedimo ir priemokos skyrimo Egidijui Stoniui

 

SKYRIAUS VEDĖJA, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

STANISLAVA GRIGOLIENĖ,

III vadybos kvalifikacinė kategorija

Tel.: 8-444-44748

Mob. tel.: 8-673-04893

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

          Gimė 1959 m. Klaipėdoje. Išsilavinimas - aukštasis. 1978 metais baigė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginę mokyklą. 1990 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. Nuo 1981 m. pradėjo dirbti Telšių rajono Upynos pagrindinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. 2003- 2007m. dirbo Telšių rajono Upynos pagrindinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 2007 - 2020 m. - mokyklos direktorė. Nuo 2020-09-01 eina Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Upynos skyriaus vedėjo pareigas.

Ūkvedys

Vytautas Skridaila

 Tel.: 8-444-43113

Mob. tel.: 8-615-83996

 

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos mokytojų ir kitų darbuotojų sąrašas
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija Atliekamos funkcijos ir jų spec. reikalavimai
Ikimokyklinis ugdymas
1. Lina Petkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimok. ugd. mok.
2. Loreta Petkutė Ikimokyklinės ugdymo mokytoja Ikimok. ugd. mok.
Priešmokyklinis ugdymas
3. Inga Vainorienė Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, pailginta d. gr.

Priešmok. ugd. mok.

Pailgintos d. gr. mok.

Pradinis Ugdymas
4. Dalia Soltanienė Pradinių kl. mok., metodininkė Mokytojas
5. Vida Šiaulienė Pradinių kl. mok., metodininkė Mokytojas
6. Snieguolė Šilanskienė Pradinių kl. mok., metodininkė Mokytojas
7. Rima Širvienė Pradinių kl. mok., metodininkė Mokytojas
Pagrindinis, vidurinis ugdymas ir kiti pedagogai
8. Danutė Baguškienė Lietuvių k. vyr. mokytoja metodininkė, klasės vadovė

Mokytojas

Klasės vadovas

9. Dalia Grubliauskienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja, Mokytojas
10. Toma Norkuvienė Lietuvių k. vyr. mokytoja, klasės vadovė

Mokytojas

Klasės vadovas

11. Eligija Knystautienė Biologijos, gamtos ir žmogaus, projektinių darbų rengimo, ugdymo karjerai vyr. mokytoja metodininkė, klasės vadovė

Mokytojas

Klasės vadovas

12. Daiva Pociutė Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Mokytojas
13. Sigitas Pudžiuvelis Informacinių tech. vyr. mokytojas Mokytojas
14. Regina Skridailienė Rusų k. vyr. mokytoja, bibliotekininkė

Mokytojas

Bibliotekininkas

15. Audronė Šežikienė Tikybos vyr. mokytoja, klasės vadovė, ikimok. mokyt. padėjėja

Mokytojas

Klasės vadovas

Mokyt. pad.

16. Juozaopas Koncevičius Matematikos vyr. mokytojas Mokytojas
17. Danutė Ubartienė Žmogaus saugos, SEU mokytoja, klasės vadovė, bibliotekininkė

Mokytojas

Klasės vadovas

Bibliotekininkas

18. Valentina Žeimienė Matematikos, ekonomikos vyr. mokytoja, klasės vadovė

Mokytojas

Klasės vadovas

19. Laimutė Andrijauskienė Technologijos, neformalus ugdymo mokytoja metodininkė Mokytojas
20. Rima Žukauskienė mokytojo padėjėja, pailg. d. gr. Pailgintos d. gr. mok.
21.   Fizikos, informacinių tech. mokytojas  
22. Gintautas Jankauskas Technologijų vyr. mokytojas Mokytojas
23. Irena Kačinauskaitė Geografijos mokytoja metodininkė Mokytojas
24. Rita Sadauskienė Dailės vyr. mokytoja, klasės vadovė

Mokytojas

Klasės vadovas

25. Arvydas Štramaitis Fizinio ugdymo vyr. mokytojas, klasės vadovas

Mokytojas

Klasės vadovas

26. Gintarė Purauskinė Anglų k. mokytoja Mokytojas
27. Rima Gricienė Chemijos vyr. mokytoja Mokytojas
28. Asta Lukošienė Muzikos vyr. mokytoja, vyr. menin. ugd. mokytoja

Mokytojas

Men. ugd. mokyt.

29. Aidas Švambaris Anglų k. mokytojas Mokytojas
30. Ingrida Galinauskienė Vyr. logopedė, spec. pedagogė Logopedas
31. Dalė Strėlkuvienė Vyr. soc. pedagogė Soc. pedagogo
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos aptarnaujantis personalas
 32. Alvydas Baranauskis Vairuotojas Vairuotojas
 33. Virginija Bucienė Budėtoja Budėtojas
 34. Rimantas Abukaitis Budėtojas Budėtojas
 35. Dalia Baltrušienė Valytoja Valytoja
36. Vilma Jonikienė Valytoja Valytoja
37. Mantas Sauka IT specialistas, mokyt. pad.

IT specialistas

Mokyt. pad.

38. Oksana Vilkienė Valytoja Valytoja
39. Genė Lukošienė Valytoja Valytoja
41. Blažiejus Maceikis Vaituotojas Vairuotojas
42. Danguolė Rastokienė Valytoja Valytoja
43. Arūnas Rastokas Kiemsargis Kiemsargis
 44. Vanda Saukienė Sekretorė, valytoja

Sekretoriaus

Valytoja

45. Vytautas Skridaila Ūkvedis, darbininkas Darbininkas
 46. Jolanta Zelbienė Valytoja Valytoja
47. Cirencijus Kanapackis Vairuotojas Vairuotojas
48. Petras Ubartas Kiemsargis Kiemsargis
49. Diana Janušienė Meninio ugd. mokytoja, padėjėja, valytoja

Men. ugd. mokyt.

Valytoja

50. Kristina Lukošienė Mokytoj. pad., ikimok. ugd. mokyt. padėjėja

Mokyt. pad.

Ikimok. ugd. mokyt. padėjėja

51. Artūras Stonkus Darbininkas Darbininkas

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška