Neformalusis ugdymas

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų grafikas

2019-2020 m.m. I pusmetis

 Nr. Programos pavadinimas Mokytojas Val. per sav. Klasių koncentras Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
1 Teatras Vida Šiaulienė 2 1-4 Trečiadienis. 6 pamoka 1 kl. kab., aktų salė
Ketvirtadienis. 6 pamoka
2 Jaunųjų tyrėjų būrelis Snieguolė Šilanskienė 1 1-4 Antradienis. 6 pamoka 2 kl. kab.
3 Senolių takais Snieguolė Šilanskienė 1 1-4 Ketvirtadienis. 6 pamoka 2 kl. kab.
4 Kompiuterių ABC Rima Širvienė 1 1-4 Pirmadienis, 6 pamoka 3 kl. kab.
5 Sporto būrelis Rima Širvienė 1 1-4 Trečiadienis. 6 pamoka Sporto salė
Molinukai  Dalia Soltanienė  1-4  Pirmadienis, 6 pamoka Keramikos klasė 
Antradienis. 6 pamoka
7 Klubas X Dalia Jonauskienė 1 1g-2g Ketvirtadienis. 8 pamoka Matematikos kab.
Sporto būrelis  Daiva Pociutė  1g-4g  Pirmadienis, 16.00-16.45 Sporto salė 
Trečiadienis. 16.00-16.45
9 Vokiečių kalbos klubas Danutė Ubartienė 1 5-8 Penktadienis, 7 pamoka Vokiečių k. kab.
10 Vokalinis ansamblis Asta Luokšienė 2  5-8,1g-2g Antradienis. 6-7 pamokos Muzikos kab., aktų salė
11 Liturginis kalendorius Audronė Šežikienė 1 5-8 Penktadienis, 6 pamoka Muzikos kab.
12 Jaunųjų kraštotyrininkų būrelis Dalia Grubliauskienė 1 1g-2g Antradienis, 8 pamoka Prezidentūra
13  Iniciatyvų grupė  Dalia Grubliauskienė  1g-4g  Trečiadienis, 8 pamoka Prezidentūra 
Ketvirtadienis, 8 pamoka
14 Kūrybinės dirbtuvės Gintautas Jankauskas 1 5-8 Ketvirtadienis, 8 pamoka Technologijų kab.
15 Siuvame kitaip, siuvame madingai Laimutė Andrijauskienė 2 5-8,1g-2g Pirmadienis, 7-8 pamokos Technologijų kab.
16 Sporto būrelis "Krepšinis" Arvydas Štramaitis 1 1g-2g Antradienis, 8 pamoka Sporto salė
17 Sporto būrelis "Tinklinis" Arvydas Štramaitis 1 3g-4g Ketvirtadienis, 8 pamoka Sporto salė

 Patvirtinta direktoriaus 2019-09-02       įsakymu Nr. V1-143

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2022 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška