Biblioteka

Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos bibliotekoje vyko integruota dailės, lietuvių ir technologijų pamoka 1klasei ,, Žymios Lietuvos vietos", kurią vedė, pirmokų mokytoja, S. Šilanskienė. Internete mokiniai ieškojo žymių Lietuvos vietų, kurias vėliau bandė nupiešti.

Gegužės 7 d. gimnazijos, bibliotekoje paminėjome spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Mokytoja - metodininkė D. Baguškienė su 5kl. mokiniais vedė lietuvių k. pamoką. Mokiniai pristatinėjo perskaitytas knygas, skaitė ištraukas iš knygų. Bibliotekininkė R. Skridailienė papasakojo, kuo ši diena ypatinga.

Mokyklos biblioteka pasipildė naujomis knygomis, kurias dovanojo Laura ir Tomas Andrijauskai

V. Mykolaitis – Putinas ,,Altorių šešėly“

L. Lauri ,,Siuntėjas“

R.Bredberis ,,Pienių vynas“

J.D.Selindžeris ,,Rugiuose prie bedugnės“

Ž.Vernas ,,Kapitono Granto vaikai“

J. Ascher ,,Trylika priežasčių kodėl“

G.G.Markesas ,,Šimtas metų vienatvės“

O. Preussler ,,Plėšikas Hocenplocas“

K. Peterson ,, Tiltas į Terabitiją“

J. Kunčina ,,Tūla“

K. Sabaliauskaitė ,,Silva Rerum“

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2021 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška