Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjas

Dalia Grubliauskienė

    Padeda mokytis spec. poreikių mokiniams, turintiems labai didelių mokymosi sunkumų ar turintiems žinių spragų dėl nelankymo.
Teikia informaciją vaikų, su kuriais dirba, tėvams.
Informuoja dalykų mokytojus apie mokinių pasiekimus.
Atsako už mokinio saugumą tuo metu, kai su juo dirba.

    Mokytojo padėjėjas dirba savo kabinete arba kartu su dalyko mokytoju pamokoje.
    Pagrindinė darbo forma yra individualus ar grupinis užsiėmimas.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
LionsQ

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2020 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška