Upynos skyrius

Veiklos sritys:

Švietimo veiklos rūšys:

  • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Upynos skyriaus mokytojų ir kitų darbuotojų sąrašas
Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas
1. Vilma Kybartienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimok. ugd. mok.
2. Verutė Tarvydienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimok. ugd. mok.
3. Virginija Baranauskaitė Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Priešmok. ugd. mok.
4. Diana Kairienė Meninio ugdymo mokytoja Men. ugd. mokyt.
5. Nelė Norkūnienė Logopedė Logopedas
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Upynos skyriaus aptarnaujančio personalo sąrašas
 6. Vida Arlickienė Kiemsargė Kiemsargis
7. Laura Urnėžienė ikimok. ugdymo mokyt. padėjėja Ikimok. ugd. mokyt. padėjėja
 8. Dalytė Brasienė Ūkvedė, ikimok. ugd. mokyt. padėjėja Ikimok. ugd. mokyt. padėjėja
 9. Lina Masaitienė Skalbėja, ikimok. ugd. mokyt. padejėja Ikimok. ugd. mokyt. padėjėja
10. Mindaugas Urniežius Darbininkas Darbininkas
11. Rimantas Šimkus Kiemsargis Kiemsargis
12. Virginija Masaitienė Valytoja Valytoja
13. Vida Vaitiekienė Valytoja Valytoja
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška