Ugdymas

          Ruduo pirmos klasės mokiniams buvo labai trumpas. Visus tris mėnesius jie dalyvavo įvairiose eTwinning projekto „Rudens spalvos“ veiklose. Šios veiklos padėjo mokiniams susipažinti tiek su naujais klasės draugais, tiek su mokytoja, tiek su šio projekto partneriais iš kitų mūsų rajono ugdymo įstaigų. Pirmokėliai per pamokas klasėje ir užsiėmimus netradicinėje aplinkoje (gimnazijos kiemelyje, sode, miške) stebėjo rudens požymius, kūrė mozaikas iš įvairių gamtos gėrybių, minė mįsles, mokėsi dainų, eilėraščių apie rudenį, sužinojo, kas yra sveika mityba, padarė daugybę rudeniškų darbelių įvairiomis priemonėmis ir t. t. O kur dar pagalba tėveliams, atliekant šio sezono lauko darbus! Visos veiklos buvo užfiksuotos nuotraukomis bei vaizdo įrašais, pasidalinta su kitais projekto dalyviais. Vaikams labai patiko sudėti dėliones, spalvinti mandalas, žaisti žaidimus, kuriuos pasiūlė projekto partneriai. Ypač noriai darė skirtukus knygai ir apsikeitė su Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos ketvirtokais.

          Aštuntokai stebino savo kūrybiškumu per geografijos pamoką, puikiai pasiruošė pristatymui “Azijos žemyno regionų kultūriniai ypatumai”. Mokiniai išradingai demonstravo savo sukurtus muzikos instrumentus, išmoktus šokių elementus, meditacines ypatybes. Refleksijos metu pasidalino įspūdžiais apie darbą grupėje, vertino kaip pasiekti tokį rezultatą.

Gimnazijos ateitį kuriam visi

          Du ketvirtadienius lapkričio mėnesį gimnazijoje nuoširdžiai darbavosi mokinių, tėvų, mokytojų ir kitų gimnazijos darbuotojų bei Luokės seniūnijos bendruomenės narių komandos. Susibūrę draugėn svarstėme, kuo mes esame stiprūs, kokių turime bėdų. Didžiuojamės, kad mūsų mokykla turi gimnazijos statusą, kad vis daugiau randasi aktyvių mokinių ir tėvų, džiaugiamės, kad pas mus gausu įvairių veiklų mokiniams tiek pamokų metu (pamokos kitose erdvėse, integruotos pamokos), tiek po pamokų (būreliai, išvykos, edukacijos...), kad ryškėja mūsų bendruomeniškumo jausmas. Išsigryninome, kad svarbiausia bėda ir didžiausias tikslas, ko turėtume siekti – emociškai saugi ir mokytis skatinanti aplinka: kad gimnazijoje būtų palankios sąlygos augti mokinio asmenybei, kad kiekvienam būtų galimybė pasiekti jam geriausių rezultatų.

          Galvodami apie ateitį, kokie norime tapti, aptarėme siektinas vertybes. Dauguma akcentavo atsakomybę, pagarbą (toleranciją), bendradarbiavimą, mokėjimą žinias taikyti praktiškai, tikslų kėlimą ir jų siekimą. Buvo pateikta daug idėjų, kaip kiekvienas galėtume prisidėti kuriant tokią gimnaziją, apie kokią svajojame.

Paieška

Paskutinės naujienos

Gimnazijos herbas

Gimnazijos himnas

ES
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
ES
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
LionsQ

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2020 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška