Ugdymas

          Aštuntokai stebino savo kūrybiškumu per geografijos pamoką, puikiai pasiruošė pristatymui “Azijos žemyno regionų kultūriniai ypatumai”. Mokiniai išradingai demonstravo savo sukurtus muzikos instrumentus, išmoktus šokių elementus, meditacines ypatybes. Refleksijos metu pasidalino įspūdžiais apie darbą grupėje, vertino kaip pasiekti tokį rezultatą.

Gimnazijos ateitį kuriam visi

          Du ketvirtadienius lapkričio mėnesį gimnazijoje nuoširdžiai darbavosi mokinių, tėvų, mokytojų ir kitų gimnazijos darbuotojų bei Luokės seniūnijos bendruomenės narių komandos. Susibūrę draugėn svarstėme, kuo mes esame stiprūs, kokių turime bėdų. Didžiuojamės, kad mūsų mokykla turi gimnazijos statusą, kad vis daugiau randasi aktyvių mokinių ir tėvų, džiaugiamės, kad pas mus gausu įvairių veiklų mokiniams tiek pamokų metu (pamokos kitose erdvėse, integruotos pamokos), tiek po pamokų (būreliai, išvykos, edukacijos...), kad ryškėja mūsų bendruomeniškumo jausmas. Išsigryninome, kad svarbiausia bėda ir didžiausias tikslas, ko turėtume siekti – emociškai saugi ir mokytis skatinanti aplinka: kad gimnazijoje būtų palankios sąlygos augti mokinio asmenybei, kad kiekvienam būtų galimybė pasiekti jam geriausių rezultatų.

          Galvodami apie ateitį, kokie norime tapti, aptarėme siektinas vertybes. Dauguma akcentavo atsakomybę, pagarbą (toleranciją), bendradarbiavimą, mokėjimą žinias taikyti praktiškai, tikslų kėlimą ir jų siekimą. Buvo pateikta daug idėjų, kaip kiekvienas galėtume prisidėti kuriant tokią gimnaziją, apie kokią svajojame.

          Antrokė Adrija Norkutė ir ketvirtokė Rimantė Šerlinskaitė dalyvavo respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „Renkuosi profesiją“ Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje – daugiafunkciame centre. Abi mergaitės skaitė pranešimus, bei dalijosi savo svajonėmis su kitų mokyklų pradinukais.

 

 Rima Širvienė

 Vida Šiaulienė

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2021 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška