Get Adobe Flash player
Pagrindinis Paslaugos Biblioteka

Biblioteka

Paslaugos

Šiais metais  knygas vaikams  papildė 9 knygos. Viena iš knygų Rebekos Unos „Aš esu Tomas, seklys“.

 

Kitos knygos : M. Marcinkevičius ,, Voro koja”

L. Darbutaitė ,,Baltas  dangus”

G. Rakauskienė ,,Dramblys ir antis”

I. Ežerinytė ,,Šunojaus diena”

I. Zarembaitė ,,Skudurinukė”

G.Guna Ekle ,,Brolis, kurio nereikėjo”

G. Adomaitytė,, Debesėlis ieško vardo”

R. Savickytė ,,Adelės dienoraštis. Žiema”

 

 

 

Visas knygas mums dovanoja fondas ,,Švieskime vaikus”

Kviečiame  apsilankyti  bibliotekoje ir išsirinkti knygų . Gero skaitymo!

 

Biblioteką sudaro : abonementas ir kompiuterizuota skaitykla.

Bibliotekos ir skaityklos fondą sudaro grožinės, metodinės, informacinės bei kitokios literatūros leidinių.

Skaitykloje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybės ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus. Skaitytojų poreikiams skirti 6 kompiuteriai.

Mokytojai dažnai čia veda pamokas.

Bibliotekoje dirba dvi darbuotojos mokytoja Ubartienė D. ir mokytoja Skridailienė R.

 

Skaityklos taisyklės:

Mokyklos bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra mokyklos turtas, ir juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai ir darbuotojai.

Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.
Kiekvienas skaitytojas privalo susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoti jas vykdyti

Skaitytojams  į namus išduodama ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui (chrestomatijoms, vadovėliams ir žodynams šis terminas netaikomas). Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminas gali būti trumpinamas iki 3 dienų. Reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami.

Labai svarbu — elgesys. Biblioteka skirta visiems, todėl išsaugokime ir kitoms kartoms. Dirbti reikia tyliai — juk aplinkui mokomasi!!!

Bibliotekoje nevalgykite ir negerkite. Tai galite padaryti mokyklos valgykloje.

Nekeiskite bibliotekos fondų sustatymo tvarkos, neardykite katalogų ir kartotekų.

Neišneškite spaudinių iš bibliotekos, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.

Rūpestingai saugokite visas paimtas knygas.

Nustatytu laiku grąžinkite spaudinius.

 

Skaitykite mėgaudamiesi — tai iš teisų didelis malonumas.

TAISYKLĖS SUGALVOTOS TAM, KAD JŲ LAIKYTŲSI, O NE LAUŽYTŲ!

VADOVĖLIŲ APRŪPINIMO TVARKOS APRAŠAS >>>

 

 

Š. m. lapkričio 4 d. 10 val. Telšių  rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo suorganizuota „Vaikų bibliotekėlių“ dovanojimo šventė .

Renginio metu pristatyta labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ vykdoma veikla, pristatyti  geriausių vaikiškų knygų rinkiniai „Vaikų bibliotekėlė 2015“

Knygas dovanojo Fondo steigėjas Ramūnas Karbauskis.

Mūsų mokyklą pasiekė 26 knygelės :,,Kalvėnų miesto paslaptis“ ,,Gėlininkė“ ,, Noriu Šuniuko“ ,,Adelės dienoraštis“ ,, Ponas Čao“  ,,Svajonių kalnas“ ,,Naisių sodo gyventojų rūpestėliai ir džiaugsmai“

Prano Mašioto knygelės : ,,Juozukas, pieštukas ir trintukas“ ,,Kiškis drąsuolis“ ,,Paliegusi obelis ‘‘ ,,Varnėnas  ‘‘ ,,Vištelė“

Apsilankykite bibliotekoje paskaityti naujų knygelių.