LVKG nuotolinio mokymo planas

PATVIRTINTA

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos

Direktorės 2020-03-24 įsakymu Nr. V1-65

 

 

 

 

TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

 

1. Gimnazijos pedagogai ir mokiniai turi technologines galimybes (turi stacionarų ar nešiojamąjį kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną, interneto prieigą) dirbti nuotoliniu būdu, neturintiems tokių galimybių ruošiamos „popierinės“ užduotys, jas mokytojai siunčia soc. pedagogei (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

2. Gimnazijoje veikia IKT koordinatorių grupė, kurią sudaro:

2.1. Direktorė Renata Buivydienė;

2.2. Pavaduotoja ugdymui Dalia Jonauskienė;

2.3. IT technologijų ir fizikos mokytojas Virgilijus Juknevičius(Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.);

2.4. IT specialistas Mantas Sauka (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.);

2.5. Socialinė pedagogė Dalė Strėlkuvienė (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.);

2.6. Technologijų mokytojas Gintautas Jankauskas (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.);

2.7. Chemijos mokytoja Rima Gricienė(Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.);

3. IKT koordinatoriai atlieka konsultantų funkciją. Į juos galima kreiptis dėl techninės ir metodinės pagalbos.

4. Pasitarimai ir dalinimasis patirtimi gimnazijoje bus vykdomi nuotoliniu Messenger grupėje „Patirtinis“.

5. Nuotolinė mokymosi aplinka:

5.1. Gimnazijoje ugdymo procesas nuotoliniu būdu vykdomas naudojantis Manodienynas.lt, www.netikfizika.lt, Eduka klasė,  Zoom ir kitomis mokytojui ir mokiniams naudingomis programomis ar aplinkomis (nuotolinio mokymosi uždaromis kiekvieno dalyko ir kiekvienos klasės „Facebook“, „Messenger“ grupėmis).

5.2. Kiekvienas mokytojas Manodienynas.lt skelbia užduotis, mokomąją medžiagą visai savaitei,  informuoja mokinius apie atsiskaitymo terminus ir būdus, taisykles, kaip konsultuos mokinius realiuoju pamokų laiku (sukurtos Messenger, uždaros Facebook grupės ar kt.), esant reikalui, informuoja, kokioje aplinkoje ir kaip vyks vaizdo konferencijos. Stebi, ar visi mokiniai yra prisiregistravę planuojamose mokyti aplinkose:

5.2.1. Instruktuoja mokinius apie nuotolinio darbo ir grupės taisykles bei darbo tinkle etiketą.

5.2.2. Manodienynas.lt skelbia užduotis ir mokomąją medžiagą: failus, nuorodas, nuotraukas ir kt.

5.2.3. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo (si) poreikių, užduotis diferencijuoja.

5.2.4. Susitartais būdais kontaktuoja su mokiniais.

5.2.5. Jei reikia, organizuoja tiesiogines pamokų transliacijas, sukviečia mokinius, išsiųsdamas jiems kvietimą prisijungti (el.paštu, Messenger programėle ar kt. susitartu būdu). www.netikfizika.lt svetainės kalendoriuje registruoja vaizdo pamoką.

6. Ugdymo organizavimas:

6.1. Gimnazijoje nuotolinis mokymas vykdomas pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą 2019-2020 m.m. II pusmečio pamokų tvarkaraštį.

6.2. Mokytojas tvarkaraštyje nurodytu pamokos metu ir sutartu būdu privalo būti pasiekiamas mokiniams.

6.3. Atsižvelgiant į dalyko pamokų skaičių per savaitę, mokytojas pateikia mokiniams reikalingą informaciją, užduotis ir vertinimo sistemą Manodienynas.lt.

6.4. Mokytojas numato laiką, per kurį mokiniai atlieka pateiktą(-as) užduotį(-is).

6.5. Mokiniui sudaroma galimybė susitartu būdu konsultuotis su mokytoju (atsižvelgiant į tvarkaraščio laiką).

7. Bendravimas su mokiniais ir tėvais:

7.1. Mokytojai su mokiniais bendrauja naudodami Manodienynas.lt (žinutės, pastabos, komentarai, pagyrimai), susitartais būdais  (komentarai uždarose Facebook grupėse, „Messenger“ žinutės, telefoniniai skambučiai).

7.2. Mokytojai su tėvais bendrauja naudodami Manodienynas.lt (žinutės, pastabos, komentarai, pagyrimai).

_________________

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška