Dokumentai

Dokumentai

Veiklos planai

 

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Renatos Buivydienės 2020 veiklos ataskaita

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Renatos Buivydienės 2019 veiklos ataskaita

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Renatos Buivydienės 2018 veiklos užduotys

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Renatos Buivydienės 2018 veiklos ataskaita

 

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos veiklos planas 2021 m.

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos veiklos planas 2020 m.

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos veiklos planas 2019 m. 

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos veiklos planas 2018 m.

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos veiklos planas 2016 m.

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos veiklos planas 2015 m.

     

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos veiklos ataskaita 2017 veiklos planas

 

Ugdymo planai

 

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 m. m.

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos ugdymo planas 2020-2021 m. m. 

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos ugdymo planas 2019-2020 m. m. 

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos ugdymo planas 2018-2019 m. m.

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos ugdymo planas 2017-2018 m. m.

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos ugdymo planas 2016-2017 m. m.

 

Strateginiai planai

 

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos strateginis planas 2019-2021 m. m.

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos strateginis planas 2016-2018 m. m.

 

Tvarkų aprašai

 

     TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

     Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos tėvų komiteto nuostatai

     TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

     Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

     Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

     Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

     Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

     Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos korupcijos prevencijos programa

     TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

     Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

      Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir su ja susijusių užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės ir niežų) profilaktikos tvarkos aprašas

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

     Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligoms (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje tvarkos aprašas

 

Kiti dokumentai

 

     Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos pedagogų etikos kodeksas

     Pažeidimai ir jų fiksavimai Gimnazija

     Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2022 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška