Gimnazijos muziejus

1982 m. XXVII (27) laida

 1982 m. XXVII (27) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Ačaitė Sigita 
2.  Barauskaitė Regina 
3.  Blažinauskas Vytautas 
4.  Borusevičiūtė Dalia 
5.  Buziutė Loreta 
6.  Dulevičius Arvydas 
7. Geryba Stanislovas  
8. Gotnaitė? Elena  
9. Limantas Edvardas  
10. Limantaitė Zina  
11. Lukošiutė Janina  
12. Maksimovaitė Liuda  
13.  Najulis Vytautas 
14. Norbutaitė Rima  
15. Pikelytė Vilija  
16.  Piliutytė Vilma 
17.  Remeza Kęstutis 
18.  Šarapovas Valerijus 
19.  Šefleris Robertas 
20.  Trilikauskis Virginijus 
21. Valantinaitė Roma  
22.  Zareckytė? Elena 
23. Zykaitė Danutė  
24.  Aleknavičiūtė Vilma 
25.  Alūzaitė Stefa 
26.  Blažinauskytė Janina 
27. Bladžinauskaitė Vilija
28. Galinauskas Pranas
29. Griguoliutė Irena
30. Kojelytė Virginija
31. Krasauskytė Dalia
32. Kvecytė Vida
33. Liakštutaitė? Gražina
34. Lukauskaitė Vida
35. Lukauskaitė Zita
36. Mikalauskis Arūnas
37. Mikalauskas Pranas
38. Norvilaitė Rasa
39. Rimeikytė Loreta
40. Stulpinaitė Vita
41. Servaitė Birutė
42. Šlepetytė Vilma
43. Valiutė Violeta
44. Varanavičiūtė Zita
45. Želvytė Rimutė
46. Vainavičius Arturas
47. Kersnauskaitė Birutė
48. Vaičiulis Antanas
49. Baranauskis Alvydas
50. Bielskis Edmundas
51. Gužauskytė Janina
52. Serva Jonas

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška