Gimnazijos muziejus

1976 m. XXI (21) laida

 1976 m. XXI (21) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Avelytė Monika
2.  Banytė Birutė
3.  Borusevičiutė Nijolė 
4.  Buitvydaitė Rimutė 
5.  Činskytė Jadvyga 
6.  Galinauskaitė Regina 
7. Grebenkovas Vidmantas  
8. Jankauskaitė Irena 
9. Jurevičiūtė Milda  
10.  Kavaliauskaitė Genė 
11.  Každailytė Morta
12.  Lipskytė Emilija 
13.  Lydytė Zita 
14.  Kontautas Antanas 
15.  Lukauskaitė Elena 
16.  Mikalauskytė Virginija 
17.  Mikalauskis Alfredas 
18.  Mileikytė Albina 
19.  Norbutaitė Birutė 
20.  Paškauskas Stasys 
21. Pliuskytė Virginija  
22. Praspaliauskaitė Irena  
23.  Saukaitė Albina 
24.  Sirius Justinas 
25.  Skiotys Alvydas 
26.  Strainys Algirdas 
27. Tamašauskaitė Rita  
28.  Ubartaitė Zita 
29. Urvakytė Rima  
30.  Usytė Elena 
31.  Žymantas Sigitas 
32.  Armalytė Vanda 
33.  Ališauskaitė Janina 
34.  Bunkytė Danutė
35.  Druseika Romualdas 
36.  Galinauskaitė Zita 
37.  Gerybaitė Rima 
38.  Grigaitė Vyda 
39.  Jogminas Vaclovas
40.  Každailytė Zita
41.  Kupčinskas Rimtautas 
42.  Kreišmonaitė Zina 
43. Leinartaitė Laimutė  
44.  Lileikis Albertas 
45. Mikalauskaitė Virginija  
46. Miknius Antanas  
47. Navickaitė Alvyra  
48.  Norkutė Birutė 
49.  Norkus Stanislovas 
50.  Paulauskaitė Janina 
51. Paulauskaitė Stepanija  
52. Pralgauskaitė Irena  
53.  Pranckutė Virginija
54.  Stankūnaitė Janina
55.  Šuklytė Sigita 
56.  Ubartas Vidas 
57.  Vaitėkus Algirdas 
58.  Višinskytė Vida 
59.  Zakas Virginijus 
60.  Zelskytė Violeta 
61.  Želvytė Regina 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška