Gimnazijos muziejus

1979 m. XXIV (24) laida

 1979 m. XXIV (24) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Ačaitė Danutė  
2.  Aleknaitė Ėva 
3.  Baltrušaitytė Laima 
4. Balskus Adolfas  
5.  Baranauskytė Vida 
6.  Čiurauskytė Vanda 
7.  Dangveckaitė Irena 
8.  Garkevičius Kazimieras 
9.  Grigaitė Virginija 
10.  Jackutė Elena 
11.  Jankauskaitė Rima 
12.  Jogminas Arvydas 
13.  Lydė Alvydas 
14. Lukauskas Arūnas  
15.  Masiukaitė Rima 
16.  Mikalauskas Meletonas 
17.  Monstvilaitė Virginija 
18. Navickaitė Albina  
19.  Pociutė Regina 
20.  Praspaliauskas Jurgis 
21.  Remezaitė Raimonda 
22.  Rimeikytė Sigutė 
23. Servaitė Zofija  
24.  Sireikytė Albina 
25. Slavinskaitė Irena  
26. Šimkutė Irena  
27. Želvytė Zita
28. Želvys Alvydas
29. Žukauskaitė Virginija
30. Stankūnaitė Regina
31. Adomaitytė Dalia
32. Ališauskas Rimantas
33. Bagdonas Vidas
34. Bakšanskaitė Aldona
35. Barauskas Henrikas
36. Barsteigytė Danutė
37. Griciutė Zita
38. Dambrauskaitė Genė
39. Jankauskas Algimantas
40. Jucaitė Laima
41. Krajinskas Remigijus
42. Kveinys Romualdas
43. Lukšas Algis
44. Nemčiauskytė Danguolė
45. Nemčiauskytė Irena
46. Norkutė Rūta
47. Norkutė Danutė
48. Montrimas Teodoras
49. Pikelytė Nijolė
50. Pociutė Regina
51. Riškus Henrikas
52. Saukaitė Elena
53. Staponkaitė Vanda
54. Skiotytė Janina
55. Taujanytė Ona
56. Vaišvilas Rimantas
57. Vanagas Adomas
58. Valantinaitė Vitalija
59. Vaitkevičiūtė Laimutė
60. Želvytė Milda
61. Žičkus Sigitas

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška