Gimnazijos muziejus

1964 m. IX (9) laida

1964 m. IX (9) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Alūzaitė Irena  
2. Armalytė Aldona   
3.  Baitytė Joana  
4. Baitytė Vanda   
5.  Brisenko Nelia  
6. Dambrauskaitė Adelė   
7. Daraškevičius Aleksas   
8.  Domeikis Pranas 
9. Druseika Jonas  
10.  Fišerytė Chana 
11. Fišerytė Sara   
12.  Franckevičiūtė Eugenija 
13. Galinauskytė Aldona  
14. Kaulavičiūtė Genovaitė  
15.  Norvilaitė Antanina  
16.  Paulauskaitė Jadvyga 
17.  Remezaitė Irena 
18.  Smilgytė Angelė  
19. Vaišytė Elena   
20.  Vaitkevičius Vincas  
21. Šiaudkulytė Stasė  

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška