Gimnazijos muziejus

1961 m. VI (6) laida

1961 m. VI (6) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Alūzaitė Adolfina 
2. Grakauskytė Regina   
3. Baranauskaitė Jadvyga  
4.  Bagdonaitė Danutė  
5. Vasiliauskas Jonas  
6.  Stanytė Vanda 
7.  Raudytė Adelė 
8.  Norkūnas Adolfas 
9.  Kondrotaitė Lyda  
10.  Juciūtė Vanda  
11.  Daukantaitė Zita  
12.  Kašuba Vasilijus  
13. Bertašiūtė Zinaida   
14.  Brasaitė Genovaitė-Gražina 
15. Vasiliauskaitė Valerija-Ramutė   

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška