Gimnazijos muziejus

1959 m. IV (4) laida

 1959 m. IV (4) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Bartaševičiutė Ieva  
2.  Bomblauskytė Ona-Bronislava   
3.  Grubliauskytė Adolfina  
4. Jotkaitė Aldona   
5.  Kontrimaitė Vladislava  
6. Laurinavičius Vytautas-Juozapas 
7.  Maksimovaitė Eugenija  
8. Sudintaitė Elzbieta   
9.  Vaičikauskis Juozapas  
10.  Butautaitė Regina-Aldona 
11.  Norkutė Milda-Valerija  
12.  Tručinskas Audris-Vincas  
13.  Vilkaitė Regina  
14.  Gricius Alfonsas  
15. Kadytė Ona   

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška