Gimnazijos muziejus

 1983 m. XXVIII (28) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Ananevaitė Nijolė  
2.  Baranauskytė Vilma 
3.  Barauskas Remigijus 
4.  Bražaitė Aldona 
5. Dangveckis Kęstutis  
6. Daujotas Egidijus  
7. Gečaitė Ona  
8.  Griguoliutė Violeta 
9. Ivoškevičius Linas 
10. Jurkutė Irena  
11. Kalvaitytė Janina  
12.  Kaveckis Arvydas 
13.  Kontautaitė Aur. 
14.  Kuizinaitė Vilma 
15.  Kvecytė Asta 
16.  Leščiauskaitė Aušra 
17.  Mačiulytė Alma 
18.  Norvilis Alb. 
19.  Norvilytė Gražina 
20. Sauka Romas  
21.  Siriutė Valerija 
22. Šimkus Alv.  
23. Vaitiekus Ben.  
24.  Vargalytė Regina 
25.  Vasiliauskaitė V. 
26.  Zaboras Gint. 
27. Zelbaitė Ilona
28. Baginskytė Alma
29. Bertašiutė Alvida
30. Bertašiutė Virginija
31. Butautaitė Danutė
32. Dagytė Ieva
33. Gerybaitė Rita
34. Gužauskis Aleksas
35. Janušas Vidas
36. Jonavičiutė Ona
37. Kučinskis Viktoras
38. Masaitytė Alma
39. Mikuta Rimantas
40. Lukauskas Algirdas
41. Petkutė Vida
42. Petrulytė Emilija
43. Praspaliauskytė Z.
44. Rėkašiutė Elena
45. Šapas Andriejus
46. Vaišvilaitė Irena
47. Viliutė Rima
48. Vitkevičiutė Ingrida
49. Želvytė Zofija
50. Vargalytė Sida

 

 1982 m. XXVII (27) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Ačaitė Sigita 
2.  Barauskaitė Regina 
3.  Blažinauskas Vytautas 
4.  Borusevičiūtė Dalia 
5.  Buziutė Loreta 
6.  Dulevičius Arvydas 
7. Geryba Stanislovas  
8. Gotnaitė? Elena  
9. Limantas Edvardas  
10. Limantaitė Zina  
11. Lukošiutė Janina  
12. Maksimovaitė Liuda  
13.  Najulis Vytautas 
14. Norbutaitė Rima  
15. Pikelytė Vilija  
16.  Piliutytė Vilma 
17.  Remeza Kęstutis 
18.  Šarapovas Valerijus 
19.  Šefleris Robertas 
20.  Trilikauskis Virginijus 
21. Valantinaitė Roma  
22.  Zareckytė? Elena 
23. Zykaitė Danutė  
24.  Aleknavičiūtė Vilma 
25.  Alūzaitė Stefa 
26.  Blažinauskytė Janina 
27. Bladžinauskaitė Vilija
28. Galinauskas Pranas
29. Griguoliutė Irena
30. Kojelytė Virginija
31. Krasauskytė Dalia
32. Kvecytė Vida
33. Liakštutaitė? Gražina
34. Lukauskaitė Vida
35. Lukauskaitė Zita
36. Mikalauskis Arūnas
37. Mikalauskas Pranas
38. Norvilaitė Rasa
39. Rimeikytė Loreta
40. Stulpinaitė Vita
41. Servaitė Birutė
42. Šlepetytė Vilma
43. Valiutė Violeta
44. Varanavičiūtė Zita
45. Želvytė Rimutė
46. Vainavičius Arturas
47. Kersnauskaitė Birutė
48. Vaičiulis Antanas
49. Baranauskis Alvydas
50. Bielskis Edmundas
51. Gužauskytė Janina
52. Serva Jonas

 

 1980 XXV (25) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Ananevas Povilas  
2.  Aršulis Petras
3. Baranauskaitė Nijolė 
4. Baltrušaitis Kostas 
5. Blažinauskaitė Birutė 
6. Blažinauskas Aleksas 
7.  Borusevičiūtė Genovaitė
8. Bražaitė Aldona 
9. Gailius Virdinijus 
10.  Garbaliauskaitė Dalia
11.  Gumuliauskytė Vita? 
12.  Judeikytė Genutė
13. Juodeikis Juozas 
14. Jurevičiūtė Angelė  
15. Kasparavičiūtė Birutė 
16.  Kovieraitė Regina
17. Kulikova Liuba 
18.  Leinartas Regimantas
19.  Leiputė Zita
20.  Lukauskaitė Roma
21.  Norkus Jonas
22. Petrulytė Dalia 
23.  Pociūtė Albina
24. Steponkutė Jolanta 
25.  Šimkus Vaclovas
26. Vasiliauskaitė Dalia 
27.  Vilkaitė Albina
28. Žukauskas Jonas 
29. Abromavičiūtė Laima 
30.  Adukauskaitė Danutė
31.  Baltrušytė Birutė
32.  Dungveckytė Dalia
33.  Gerybaitė Virginija
34.  Grybauskaitė Janina
35.  Juciutė Jadvyga
36.  Jonikaitė Virginija
37.  Kojelytė Birutė
38.  Kontautaitė Virginija
39.  Kuizinaitė Rima
40.  Kučinskis Vladas
41.  Lukauskaitė Ina
42. Macaitė Rima 
43.  Miciutė Virginija
44.  Naglisas Borisas
45.  Ivonciutė Ona
46.  Ivoškutė Vilgema
47.  Pralgauskas Juozas
48.  Pocevičiutė Zita
49.  Stankūnaitė Genutė
50. Šileikytė Dalia 
51.  Šlepetytė Regina
52.  Vaitiekus Kazys
53.  Valius Vytautas
54.  Višinskytė Genovaitė
55.  Liakštutis Pranciškus

 

 1979 m. XXIV (24) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Ačaitė Danutė  
2.  Aleknaitė Ėva 
3.  Baltrušaitytė Laima 
4. Balskus Adolfas  
5.  Baranauskytė Vida 
6.  Čiurauskytė Vanda 
7.  Dangveckaitė Irena 
8.  Garkevičius Kazimieras 
9.  Grigaitė Virginija 
10.  Jackutė Elena 
11.  Jankauskaitė Rima 
12.  Jogminas Arvydas 
13.  Lydė Alvydas 
14. Lukauskas Arūnas  
15.  Masiukaitė Rima 
16.  Mikalauskas Meletonas 
17.  Monstvilaitė Virginija 
18. Navickaitė Albina  
19.  Pociutė Regina 
20.  Praspaliauskas Jurgis 
21.  Remezaitė Raimonda 
22.  Rimeikytė Sigutė 
23. Servaitė Zofija  
24.  Sireikytė Albina 
25. Slavinskaitė Irena  
26. Šimkutė Irena  
27. Želvytė Zita
28. Želvys Alvydas
29. Žukauskaitė Virginija
30. Stankūnaitė Regina
31. Adomaitytė Dalia
32. Ališauskas Rimantas
33. Bagdonas Vidas
34. Bakšanskaitė Aldona
35. Barauskas Henrikas
36. Barsteigytė Danutė
37. Griciutė Zita
38. Dambrauskaitė Genė
39. Jankauskas Algimantas
40. Jucaitė Laima
41. Krajinskas Remigijus
42. Kveinys Romualdas
43. Lukšas Algis
44. Nemčiauskytė Danguolė
45. Nemčiauskytė Irena
46. Norkutė Rūta
47. Norkutė Danutė
48. Montrimas Teodoras
49. Pikelytė Nijolė
50. Pociutė Regina
51. Riškus Henrikas
52. Saukaitė Elena
53. Staponkaitė Vanda
54. Skiotytė Janina
55. Taujanytė Ona
56. Vaišvilas Rimantas
57. Vanagas Adomas
58. Valantinaitė Vitalija
59. Vaitkevičiūtė Laimutė
60. Želvytė Milda
61. Žičkus Sigitas

 

 1978 m. XXIII (23) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Bertašius Algirdas  
2. Borusevičiūtė Vilija  
3. Brasas Jonas  
4. Bucevičiūtė Dalytė  
5. Domeikytė Alma  
6.  Gališanskaitė Gražina 
7. Grebenkovaitė Jadvyga  
8.  Grigoliutė Gajutė 
9. Gustytė Laima  
10. Gužauskytė Vincė  
11. Jogminas Antanas  
12.  Laucevičiutė Snieguolė 
13. Mendelytė Romutė  
14.  Norvilytė Janė 
15.  Pociutė Birutė 
16. Pociutė Danutė  
17. Rumšys Kęstutis  
18. Serva Antanas  
19. Šimkutė Dalia  
20. Trilikauskaitė Sigita-Liucija  
21.  Ubartaitė Danutė 
22.  Valickytė Alma 
23.  Vilius Vincas 
24.  Vilkaitė Idalija 
25.  Voida Jevgenijus 
26. Žilevičius Vytautas 
27. Kučinskytė Irena
28. Aleknaitė Genovaitė
29. Bacevičiūtė Salomėja
30. Bladžinauskas Algirdas
31. Dambrauskaitė Danutė
32. Dapkevičius Adolfas
33. Daukentytė Jadvyga
34. Daukentytė Kazimiera
35. Gricius Juozas
36. Jonavičiūtė Danutė
37. Juciūtė Stasė
38. Martinkutė Rita
39. Mikalauskis Rimantas
40. Motuzas Jonas
41. Pralgauskaitė Laimutė
42. Saukaitė Kazytė
43. Sauka Albinas
44. Staponkus Romas
45. Šimkutė Danutė
46. Šimkus Arvidas
47. Valantinaitė Nijolė
48. Zykas Stasys
49. Žasytė Zita
50. Žmuidinavičiūtė Vilija

 

 1977 m. XXII (22) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Adomaitis Eugenijus
2. Andriusevičiutė Dalia 
3. Armalytė Alma 
4.  Balskus Alvidas
5.  Činskytė Aldona
6.  Gedvilas Vydas
7.  Gerybaitė Kristina
8.  Kleiva Vytautas
9. Kleivaitė Rima 
10.  Liubartaitė Virginija
11. Macaitė Irena 
12. Montrimaitė Ieva  
13. Norkutė Zita  
14.  Norvilas Kęstutis 
15.  Slavinskas Stasys 
16. Šilinskis Valdas  
17. Šimkus Algirdas  
18. Šipas Viktoras  
19. Valantinaitė Zita  
20.  Vaniutė Danutė 
21.  Vieliutė Rimutė 
22.  Vilkaitė Regina 
23.  Višniauskas Albinas 
24.  Želvytė Marytė 
25.  Macevičiūtė Roma 
26.  Jonavičius Algis 
27. Balčiūnaitė Nijolė
28. Bertašius Blažėjus
29. Daukentis Juozapas
30. Bražaitė Adelė
31. Gužauskas Blažėjus
32. Jonušaitė Jadvyga
33. Karlašauskytė Sigita
34. Kasparavičiūtė Audronė
35. Kučinskytė Regina
36. Mickus Alvydas
37. Naglisaitė Taisa
38. Riškus Alvydas
39. Skrabytė Dalia
40. Stončiūtė Regina
41. Stonkutė Birutė
42. Šimkus Stasys
43. Trilikauskaitė Rima
44. Trimailovas Anatolijus
45. Turauskas Stasys
46. Vaišytė Jadvyga
47. Vaitiekutė Birutė
48. Valytė Violeta
49. Želvytė Danutė

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2020 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška