Gimnazijos muziejus

 1976 m. XXI (21) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Avelytė Monika
2.  Banytė Birutė
3.  Borusevičiutė Nijolė 
4.  Buitvydaitė Rimutė 
5.  Činskytė Jadvyga 
6.  Galinauskaitė Regina 
7. Grebenkovas Vidmantas  
8. Jankauskaitė Irena 
9. Jurevičiūtė Milda  
10.  Kavaliauskaitė Genė 
11.  Každailytė Morta
12.  Lipskytė Emilija 
13.  Lydytė Zita 
14.  Kontautas Antanas 
15.  Lukauskaitė Elena 
16.  Mikalauskytė Virginija 
17.  Mikalauskis Alfredas 
18.  Mileikytė Albina 
19.  Norbutaitė Birutė 
20.  Paškauskas Stasys 
21. Pliuskytė Virginija  
22. Praspaliauskaitė Irena  
23.  Saukaitė Albina 
24.  Sirius Justinas 
25.  Skiotys Alvydas 
26.  Strainys Algirdas 
27. Tamašauskaitė Rita  
28.  Ubartaitė Zita 
29. Urvakytė Rima  
30.  Usytė Elena 
31.  Žymantas Sigitas 
32.  Armalytė Vanda 
33.  Ališauskaitė Janina 
34.  Bunkytė Danutė
35.  Druseika Romualdas 
36.  Galinauskaitė Zita 
37.  Gerybaitė Rima 
38.  Grigaitė Vyda 
39.  Jogminas Vaclovas
40.  Každailytė Zita
41.  Kupčinskas Rimtautas 
42.  Kreišmonaitė Zina 
43. Leinartaitė Laimutė  
44.  Lileikis Albertas 
45. Mikalauskaitė Virginija  
46. Miknius Antanas  
47. Navickaitė Alvyra  
48.  Norkutė Birutė 
49.  Norkus Stanislovas 
50.  Paulauskaitė Janina 
51. Paulauskaitė Stepanija  
52. Pralgauskaitė Irena  
53.  Pranckutė Virginija
54.  Stankūnaitė Janina
55.  Šuklytė Sigita 
56.  Ubartas Vidas 
57.  Vaitėkus Algirdas 
58.  Višinskytė Vida 
59.  Zakas Virginijus 
60.  Zelskytė Violeta 
61.  Želvytė Regina 

 

 1975 m. XX (20) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Aksenova Galina   
2.  Čeliūtė Rimutė  
3.  Dapkevičiūtė Alma  
4.  Galinauskaitė Albina  
5. Gricius Algirdas   
6.  Gustytė Genovaitė  
7. Jakaitė Violeta   
8. Klimas Vytautas   
9. Lukoševičiūtė Irena   
10. Martinkutė Sigyta   
11. Mažeikytė Albina   
12.  Mikalauskas Algirdas  
13. Paulauskis Vytautas   
14.  Paulauskas Vytautas  
15. Ringytė Regina   
16. Riškutė Gražina   
17. Rumšys Algirdas  
18. Skiotytė Janina   
19. Šykštaitė Marija   
20. Šimkutė Jadvyga   
21.  Šimkus Adolfas  
22. Valickytė Emilija   
23.  Valiūtė Laimutė  
24.  Limantas Vytautas  
25.  Žilevičius Alfredas  
26.  Chomičenkaitė Rima  
27. Avelytė Monika 
28. Balčiūnas Albinas 
29. Banytė Alvyra 
30. Baranauskas Kazys
31. Bražas Vaclovas 
32. Gecevičius Romualdas 
33. Gvazdovaitė Onutė 
34. Ivonciutė Regina
35. Jocas Algimantas 
36. Kasnauskaitė Violeta 
37. Kazlauskaitė Vanda 
38. Kuizinaitė Albina 
39. Kulikovaitė Raisa 
40. Laurinavičiūtė Regina 
41. Leinartaitė Jadvyga 
42. Mazrimas Valierius 
43. Putelytė Jadvyga 
44. Sauka Vacys 
45. Saukaitė Elena 
46. Slavinskaitė Albina 
47. Trilikauskaitė Birutė 
48. Trilikauskaitė Irena 
49. Uosis Algimantas 
50. Višinskis Vaclovas 
51. Žeimys Romas 
52. Žičkutė Nijolė

 

 1974 m. XIX (19) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Armalytė Genovaitė  
2. Barsteiga Vytautas   
3.  Bidva Stasys  
4.  Budrys Petras 
5.  Čiuteikytė Elena 
6.  Dungveckytė Zita 
7. Gužauskytė Elena  
8.  Lenkauskaitė Janina 
9. Norkus Kostas  
10.  Sireikis Donatas  
11.  Slavinskaitė Genovaitė  
12.  Slavinskaitė Irena  
13. Staponkutė Bronislava   
14. Staponkutė Zofija   
15.  Stončius Algirdas  
16.  Vaidilaitė Marijona  
17.  Vasiliauskaitė Genė  
18.  Tarvydaitė Ona  
19.  Želvys Albinas  
20.  Žilevičiutė Dalė  
21.  Barauskaitė Marytė 
22.  Butautaitė Aldona  
23.  Domeika Antanas  
24. Gaidomavičius Vytautas  
25.  Geribaitė Regina  
26.  Gedrimytė Vyda  
27. Geštautaitė Virginija 
28. Gustytė Alvyra 
29. Ivoškutė Elena  
30. Jankauskaitė Beruta 
31. Juodeikytė Bronė 
32. Laurinavičiūtė Zita
33. Maciutė Danutė 
34. Milašiutė Regina 
35. Riškutė Irena 
36. Trilikauskas Valerijonas 
37. Varanavičiutė Janina 
38. Vieliutė Virginija 
39. Šidlauskaitė Alvyda 
40. Šiušytė Biruta 
41. Šukys Vygandas
42. Butautas Danielius
43. Baranauskas Antanas 
44. Skiotys Algis 
45. Budinaitė Irena 

 

 1973 m. XVIII (18) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Aleksandravičiūtė Regina  
2. Arlickas Vytautas  
3. Balckus Pranas   
4. Brasas Benas   
5.  Bražaitė Irena  
6.  Daukantaitė Genė 
7. Gališanskaitė Ona   
8. Gerybaitė Birutė  
9. Grigaitė Birutė   
10.  Grudžinskas Adolfas 
11.  Jonuškaitė Birutė 
12.  Martinkus Jurgis  
13.  Martinkutė Irena  
14. Mikučiauskaitė Danutė  
15.  Stulpinas Alfonsas  
16. Šimkutė Ona   
17.  Talmantaitė Nijolė  
18.  Žeimys Antanas  
19.  Trilikauskas Alvidas  
20.  Čepaitytė Daiva  
21. Baranauskaitė Nijolė   
22.  Jonavičiutė Danutė  
23.  Grikštaitė Birutė  
24.  Bagdonas Albinas  
25.  Urvakis Algirdas 1 
26.  Kondratas Vytautas  
27. Martinkutė Meilė 
28. Saukaitė Birutė 
29. Jurevičiutė Genovaitė 
30. Každailis Algirdas 
31. Krasauskas Alvydas 
32. Najulytė Vanda 
33. Paulauskaitė Angelija 
34. Želvytė Irena 
35. Žukauskas Rymantas 
36. Vaitkutė Irena
37. Martinkus Romaldas 
38. Šilinskytė Virginija 

 

 1972 m. XVII (17) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Ananevaitė Eugenija  
2.  Andrulis Rimantas  
3.  Avelis Jonas  
4.  Čiuteikis Antanas  
5.  Eidintaitė Elvyra  
6.  Gedutytė Regina  
7.  Geštautaitė Julijona  
8.  Gustys Petras  
9.  Kairys Alvydas  
10.  Norvilis Alvydas  
11.  Ringys Vytautas 
12.  Šimkutė Irena  
13. Šumbarauskas K.   
14.  Valantinas Antanas  
15. Barodica Vladas   
16.  Čekanauskas Bronius  
17. Dungveckis Vacys   
18. Daukantas Rimantas   
19.  Gužauskas Antanas  
20.  Gaidamavičius Juozas  
21.  Jonušas Aleksas 
22.  Mikalauskaitė Janina  
23.  Masaitis Antanas  
24. Norvilytė Danutė   
25.  Stonytė Jadzė  
26.  Staponkutė Adolfina  
27. Stunčiutė Birutė 
28. Staponkus Jonas 
29. Trilikauskaitė Zita
30. Vitys Pranas 
31. Kontrimas Antanas 
32. Jonavičius Vydmantas 

 

 1971 m. XVI (16) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Badaugaitė Rūta 
2.  Armalytė Valerija 
3.  Bidvaitė Danutė 
4.  Butautaitė Genovaitė  
5.  Butautas Jonas  
6.  Čekanauskas Stasys 
7.  Garkevičius Antanas  
8. Gedgaudaitė Rūta   
9.  Grigaitė Genovaitė  
10. Grikštas Romaldas   
11. Jasaitytė Rima  
12.  Jokubauskaitė Irena  
13.  Jonikas Antanas 
14.  Košubaitė Nila  
15. Norvilytė Regina   
16. Potiamkinas Viktoras 
17. Pranckutė Elena   
18.  Sireikis Jonas  
19.  Šilinskas Albinas  
20. Šimkutė Danutė   
21. Šuklys Vytautas   
22.  Torskytė Irena  
23.  Uosytė Regina  
24.  Vėlavičiutė Regina  
25.  Zaboraitė Vida  
26.  Bagdonaitė Genovaitė 
27. Bražaitė Jadvyga 
28. Dungveckytė Birutė 
29. Jokubauskas Stasys 
30. Strainytė Angelė 
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2020 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška