Gimnazijos muziejus

1970 m. XV (15) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Aleknaitė Elena   
2. Armalytė Zopija   
3.  Gedvilas Vygandas  
4.  Gvazdiovaitė Irena  
5. Jankauskaitė Violeta   
6. Juogminaitė Jadvyga   
7. Jonikas Petras   
8.  Kalinauskas Petras  
9. Kontautaitė Irena   
10. Luinytė Irena   
11. Lydytė Aldona   
12.  Ringytė Julija  
13.  Šandaris Valdas  
14. Šimkutė Janina   
15. Turauskaitė Irena   
16.  Ubartaitė Virgina  
17.  Valantinas Stasys  
18.  Vasiliauskas Boleslovas  
19.  Venskutė Bronislava  
20.  Vielaitė Vanda  
21.  Virmauskytė Nijolė  
22.  Zalieskytė Zofija  
23.  Butkus Antanas 
24. Bumblauskaitė Vida   
25.  Čepaitis Tomas  
26.  Čypaitė Jūratė  
27. Geryba Petras 
28. Jankauskaitė Adelė 
29. Jokubauskaitė Danutė  
30. Každailytė Liudvika 
31. Kučinskaitė Šerūnė? 
32. Lipskytė Justina 
33. Najulis Vladas 
34. Paulauskaitė Birutė 
35. Pociutė Nijolė 
36. Rupeikytė Ona 
37. Slavinckas Petras 
38. Stasiulytė Virginija 
39. Steponkutė Elena 
40 Šiaulaitė Albina 
41. Uosytė Stanislava 
42. Vozgirdaitė Stasė  
43. Budrytė Danutė 

 

 1969 m. XIV (14) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Butautaitė Gėnovaitė   
2. Garkevičiutė Elena   
3. Jurčiukonis Juozas   
4.  Kašūbaitė Zoja  
5.  Lileikytė Jadvyga  
6.  Leicius? Antanas  
7.  Paulauskaitė Alvyra  
8.  Pranauskas Antanas 
9. Sireikytė Janina    
10.  Sirius Vladas  
11.  Siriutė Aldona  
12.  Šimkutė Ona  
13.  Trilikauskaitė Marijona  
14.  Vasiliauskaitė Julijona  
15.  Vasiliauskytė Vanda  
16.  Žukauskytė Stefa  
17. Borusevičiūtė Elena   
18. Gaidamavičiūtė Emilija   
19.  Grubliauskytė Jadzė  
20.  Gustys Romualdas  
21.  Gintautaitė Danutė  
22.  Ivoncius Jonas  
23. Juozauskas Valdemaras   
24.  Kairys Henrikas  
25.  Krasauskas Edmundas 
26. Luinytė Genovaitė  
27. Macevičiūtė Regina
28. Ringytė Zita 
29. Staponkutė Ona 
30. Šimkutė Birutė
31. Talmantas Aloizas 
32. Jokubauskis Algirdas 
33. Jonavičiūtė Elena
34. Remėza Kazys 
35. Bivainiūtė Gražina 
36. Jokubauskaitė Justina 
37. Šumbarauskis Leonas 
38. Šoblevičiūtė Elena 

 

 1968 m. XIII (13) laida
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Armalytė Ona   
2.  Budrytė Elena  
3.  Gecevičiūtė Livija  
4.  Griciūtė Modesta  
5.  Gustytė Regina 
6. Jankauskas Kazys   
7.  Lukošiūtė Aniceta  
8.  Skabeckaitė Angelė  
9.  Stonys Juozas  
10.  Šerutytė Izabelė  
11. Ubartas Algirdas   
12.  Vaišvilaitė Janina  
13.  Vaitiekus Alfredas  
14.  Vielius Povilas  
15.  Vytytė Janina  
16. Balskutė Stefanija   
17.  Aleksandravičiūtė Nijolė  
18.  Bielskytė Birutė  
19.  Bučaitė Romualda  
20.  Bumblauskis Albertas  
21.  Dungveckaitė Albina  
22. Jankauskaitė Angelė  
23.  Limontas Henrikas  
24.  Norkutė Apolonija  
25.  Norvilis Algimantas  
26.  Pliuskytė Vanda  
27. Saukaitė Irena 
28. Staponkutė Morta 
29. Talmantaitė Danutė
30. Urniežiūtė Danutė 
31. Varpučinskytė Ona
32. Varpučinskis Kostas 
33. Virmauskaitė Zita
34. Bumblauskaitė Dan. 
35. Bumblytė Regina 
36. Paulauskas Albinas
37. Zaboras Viktoras-Leonas 
38. Macevičiutė Sigutė 
39. Paulauskaitė Regina
40. Luinytė Vanda

 

1967 m. XII (12) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Alekna Danielius 
2. Armalytė Vanda   
3.  Bagdonas Henrikas  
4.  Barauskas Aleksas  
5. Bielskis Jonas   
6.  Brasaitė Jadzė  
7. Budinaitė Birutė   
8. Čepaitytė Jolanta   
9.  Činskis Pranas  
10.  Ivoncius Alfredas 
11.  Jankauskaitė Emilija  
12.  Janušas Antanas  
13. Jokubauskaitė Morta   
14.  Stonytė Virginija 
15.  Kveinytė Adelė  
16.  Likauskaitė Birutė  
17. Paulauskaitė Rima   
18.  Torskytė Liuda  
19.  Vargalis Danielius  
20.  Vieliūtė Adelė  
21.  Žeimytė Valerija  
22.  Žilvitytė Adelė  
23. Vaitiekus Eugenijus   
24. Vitkevičius Anicetas  
25.  Vargalytė Valė  
26.  Tekoriūtė Joana  
27. Akinis Algirdas 
28. Galinauskaitė Birutė
29. Kadaitė Eugenija 
30. Kasparavičius Stasys 
31. Jurevičius Algirdas 
32. Brasas Aloyzas
33. Masaitytė Genovaitė 
34. Norviliūtė Kristyna 
35. Staponkutė Aldona 
36. Slavinskytė Danutė 
37. Stonytė Danutė
38. Dambrauskaitė Vaclava 
39. Liubartaitė Valė 
40. Monaitė Malvina 
41. Jankauskas Algimantas 

 

1966 m. XI (11) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Andriuškaitė Zita   
2.  Aluzaitė Marija 
3.  Bagdonaitė Gražina  
4.  Bagdonaitė Adelė  
5.  Baranauskaitė Regina  
6. Čeliūtė Regina   
7.  Daraškevičius Vladas 
8. Genčauskytė Regina  
9.  Geštautaitė Rūta 
10. Girdvainytė Danutė   
11. Grikštaitė Danutė  
12.  Kadytė Birutė  
13.  Kaidašovaitė Ala 
14.  Kučinskytė Julijona  
15.  Misiukaitė Bronislava  
16.  Raudys Vytautas  
17. Mažrimaitė Aldutė  
18.  Salagubaitė Danė 
19. Smilgytė Nijolė  
20.  Sprendžiukaitė Jadvyga  
21.  Torskytė Regina  
22.  Vargalytė Aldona  
23.  Vaišytė Albina  
24. Strainytė Elena   
25.  Kašuba Piotr  
26.  Sidaravičiutė Irena 
27. Bagdonas Stanislovas 
28. Sasnovski Viktor 
29. Eidintaitė Adolfina 
30. Donelaitė Jadvyga
31. Griciutė Zita
32. Tautkevičiutė Modesta 
33. Motuzaitė Janina 
34. Stilikas Aleksas 

 

1965 m. X (10) laida 
Eil. Nr. Pavardė Vardas
1.  Ananjevas Nikolajus  
2. Baranauskaitė Eugenija   
3. Baranauskas Zygmonas   
4. Bumblauskaitė Janina   
5. Darbutas Juozas   
6. Daukantaitė Danutė   
7.  Ivoškevičiūtė Stefanija-Birutė  
8. Jankauskytė Lena  
9. Jenkilevičiūtė Raja   
10. Jucius Stasys   
11.  Kairytė Jovita  
12. Kochas Eduardas   
13.  Mačiulytė Liucija 
14.  Sidaravičiūtė Onutė 
15.  Spudytė Jadzė  
16.  Stalkutė Zita  
17. Staponkus Leonas   
18.  Šimkutė Janina  
19.  Varpučinskytė Vanda 
20.  Venckutė Zofija  
21.  Žilvitytė Justina  
22. Žukauskas Vygandas   
23.  Armalis Antanas 
24. Arlickaitė Stasė   
25.  Bielskytė Danutė  
26.  Bumblauskaitė Albina  
27. Druseikaitė Danutė 
28. Gaudiešiutė Stasė 
29. Jankauskas Juozas 
30. Jogminas Rimantas 
31. Juodytė Danutė 
32. Juškaitė Jogana 
33. Juozauskaitė Lilija
34. Kontrimaitė Janė 
35. Kniuraitė Rūta 
36. Petrauskaitė Janė 
37. Raudytė Ona 
38. Servaitė Vanda 
39. Skirmantaitė Danutė 
40. Uosytė Genovaitė 
41. Bielskytė Zita
42. Paliokaitė Vida 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2020 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška